Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 19 april 2017

Meer ruimte voor bestrijden ganzenoverlast
Leeuwarden - De provincie Fryslân geeft de komende jaren meer ruimte voor het bestrijden van ganzen. Foerageergebieden worden ingeperkt, de winterrust wordt afgeschaft en de mogelijkheden voor jacht worden verruimd. Dat maakte gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) gisteren bekend. De maatregelen worden niet onderschreven door natuurorganisaties It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Zij kondigen aan dat ze met een alternatief komen.
Twee jaar geleden stelde de provincie nieuw beleid op om vraatschade van ganzen aan grasland te beperken. Destijds was al bepaald dat het jaarlijkse budget voor schadevergoedingen aan boeren zou worden verlaagd van dertien naar elf miljoen euro.
Uit een evaluatie blijkt nu dat het aantal ganzen in Fryslân sindsdien weliswaar redelijk stabiel blijft op 900.000, maar dat de schade juist toeneemt. Een van de verklaringen is dat de brandgans langer in Fryslân blijft, steeds vaker tot en met april of mei, en daardoor veel gras opeet voor de eerste snede van de boeren.
Om de schade te beperken, wil Kramer nu de foerageergebieden - de gebieden waar de gans met rust wordt gelaten - met zo´n 10 procent inperken, van 23.000 naar 20.700 hectare. In die gebieden - boeren kunnen vrijwillig deelnemen - wordt de schade volledig vergoed.
Buiten de foerageergebieden wordt de schade in het seizoen 2017-18 voor 80 procent vergoed. Als de schade niet met 5 tot 10 procent reduceert ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande twee jaren, wordt de schadevergoeding voor de daaropvolgende jaren (tot en met 2019/2020) verlaagd tot 50 procent.
Om de ganzenpopulatie in te perken, worden alle jachtbeperkingen opgeheven die de provincie momenteel heeft opgelegd. Daardoor is straks het gebruik van lokmiddelen als de lokfluit en de lokgans weer toegestaan, mag ook mag op zondagen worden verjaagd en mag ook de kolgans weer worden bestreden. Het maximale aantal ganzen dat mag worden afgeschoten gaat omhoog naar 200.000. In het seizoen 2015-16 werden in totaal nog zo´n 90.000 ganzen afgeschoten.
Kramer refereerde gistermiddag aan het coalitieakkoord, waarin staat dat de ganzenschade 'drastisch´ moet afnemen. ,,As it sa trochgiet, rint it finansjeel út de klauwen." Kramer wees erop dat in de foerageergebieden juist alle ruimte blijft voor de dieren. ,,In substânsjeel part fan de guozzen is noch altyd wolkom. Mar it moat behearskber wurde."
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties