Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiozaterdag, 8 april 2017

Herinnering aan Tsjębbe Hettinga vasthouden
Burgwerd - Een regel uit een gedicht op de kademuur, een theatervoorstelling, een boek met herinneringen en een kunstwerk. Burgwerd wil de herinnering aan de Fryske dichter Tsjębbe Hettinga, die vier jaar geleden overleed, vasthouden.
De dichter met de indrukwekkende voordracht kwam in 1949 in Burgwerd ter wereld. Hij bracht er zijn jeugd door. Tsjębbe werd getroffen door een erfelijke oogziekte, die hem blind maakte. In 1972 verliet Hettinga zijn geboorteplaats. Zijn broer Frans woont nog op de ouderlijke boerderij aan de Sjungadyk.
,,In protte minsken yn Burchwert hat Tsjębbe noch kennen", vertelt Theun Ram, voorzitter van de Stichting Utfiering Literęre Projekten (Stulp) in Burgwerd. Hij is onlangs verhuisd van Burgwerd naar Bolsward, maar blijft betrokken bij het dorpsleven in zijn voormalige woonplaats. Zijn passie ligt bij het toneel. Hij regisseert, maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) en bezoekt als 'karmaster' voorstellingen van amateurtoneelgezelschappen.
Toen tijdens een vergadering van dorpsbelang de vraag kwam of er niet wat meer aandacht geschonken moest worden aan de in Burgwerd geboren dichter, was Ram een van de mensen die daarmee aan de slag ging. Zo ontstond het idee om als onderdeel van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 een voorstelling te wijden aan Tsjębbe Hettinga.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 april.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties