Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Economiewoensdag, 29 maart 2017

Misstanden Sintrale As nog niet opgelost
Burgum - De hoofdaannemer van de Sintrale As, Nije Daam, zal op zijn vroegst half mei nabetaling doen van onderbetaalde ijzervlechters bij het autowegproject. Medio februari zei gedeputeerde Sietske Poepjes, na publicatie van rapporten van de Inspectie SZW over de misstanden, nog dat ze er vertrouwen in had dat de nabetaling ,,bijna terstond" zou gebeuren. Daarop zou ze toezien. Nije Daam hield later 31 maart aan als deadline. Ook die wordt niet gehaald.
De provincie blijkt als opdrachtgever geen wapens in handen te hebben om het proces te versnellen. Poepjes liet gisteren in een brief aan Provinciale Staten (PS) weten dat ze daarover uitvoerig met de Inspectie SZW heeft gesproken. ,,Meer dan dit kan ik er niet van maken", reageert ze. ,,Ik heb er bovenop gezeten met de middelen die ik heb. Vanuit mijn verantwoordelijkheid vind ik dat ik het voortvarend heb opgepakt."
De gedeputeerde voelt zich gesterkt door de antwoorden van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren op Kamervragen van de SP en PvdA over de kwestie. Asscher wijst naar de (onder)aannemers als eerste verantwoordelijken voor correcte betaling. Hij gaat ervan uit dat de verantwoordelijke partijen 'orde op zaken stellen´.
Poepjes laat aan PS weten dat als een oplossing te lang op zich laat wachten of afspraken met de aannemer niet worden nagekomen, ze rechterlijke acties onderneemt. ,,Dat is juridisch onontgonnen terrein, maar die stap wil ik dan toch zetten", zegt Poepjes. Per eind juni wordt de provincie juridisch als opdrachtgever verantwoordelijk.
Woordvoering
Mobilis uit Apeldoorn, een van de drie bouwers achter Nije Daam, kon gisteren niet reageren op vragen over het onderzoek. Opmerkelijk is dat de provincie eerder de woordvoering deed, nu legt Poepjes die nadrukkelijk bij Mobilis neer.
Volgens de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) was er bij de ijzervlechters sprake van schijnzelfstandigheid en werden uitzendkrachten onderbetaald. Ook werd de bouw-cao ontdoken. Er zou aan de groep van twintig ijzervlechters zeker 325.000 euro te weinig zijn uitbetaald, berekende FNV. Ook de betaling van een groep betontimmermannen is overigens in onderzoek.
Vandaag is er opnieuw een Statendebat over de kwestie. Gedeputeerde Michiel Schrier neemt de honneurs waar voor Poepjes, die in Berlijn zit voor de Friezendag. De PvdA-Statenfractie zal mondelinge vragen stellen. De partij vindt het zorgelijk dat de FNV twijfel heeft over de kwaliteit van nieuw onderzoek naar de misstanden, in opdracht van Nije Daam. FNV vindt het onderzoek van de inspectie voldoende, daarvoor werden ijzervlechters en voormannen onder ede ondervraagd. Een nieuwe papieren exercitie door Nije Daam levert niets op, stelt de vakbond. FNV vraagt zich zelfs af of het inspectierapport nog serieus wordt genomen. Poepjes benadrukt dat ze veel waarde hecht aan de bevindingen.
Er is door de aannemers een lijst opgesteld van 62 arbeidskrachten. Daarvan wordt nu per individu nagegaan of een compensatiebedrag moet worden uitgekeerd. Een generieke uitkering, een voorstel van FNV, is niet zorgvuldig genoeg, stelt Poepjes. Ook wil de provincie het bedrag niet voorschieten. Dat zou later moeilijk te verhalen zijn op de aannemers.
Gedeputeerde Staten denkt nog na over aanpassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid én handhaving daarop. En ook hoe tekortschietende aannemers bij latere aanbestedingen kunnen worden uitgesloten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties