Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiedonderdag, 23 maart 2017

Boerenschool heeft geen oog voor natuur
Earnew‚ld - In het agrarisch onderwijs is geen aandacht voor een natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Dat is volgens Jouke Altenburg van Vogelbescherming Nederland funest voor goed vogelweidebeheer.
,,Ik had deze week een keukentafelgesprek met veehouders die aan vogelweidebeheer doen", zei hij gisteren in de wandelgangen van de Weidevogelkennisdag 2017 in Earnew‚ld. ,,Ze klaagden dat de stagiaires die ze op het bedrijf kregen niets weten over dit onderwerp. Ze leren alleen maar hoe ze zo efficiŽnt mogelijk hoge productie kunnen halen."
Altenburg is niet de enige die dat onderwijsgat is opgevallen. Ook Jelle Zeilstra wees daar op. Hij is melkveehouder in Gaastmeer en een van de initiatiefnemers van Weide Weelde, een door Vogelbescherming gesteund en onlangs ontwikkeld zuivelmerk van gangbare boeren die aan weidebeheer doen. Niet alleen in het onderwijs is volgens Zeilstra natuurinclusieve landbouw een ondergeschoven kindje. ,,Ook banken en de veevoerbedrijven hameren alleen op optimalisering."
Juist via onder meer de consumenten neemt de maatschappelijke druk voor natuurinclusieve landbouw met oog voor biodiversiteit toe. Zeilstra: ,,De maatschappij denkt heel anders over de landbouwsector dan de boeren. Er is sprake van vervreemding. Veel boeren zijn zich nauwelijks bewust van het effect van hun werk op de omgeving. Natuurinclusieve landbouw is niet populair in de agrarische sector. Het is pas sinds kort dat bijvoorbeeld de LTO in het blad Nieuwe Oogst hiervoor aandacht heeft."
Tegelijk werkt ook de regelgeving vanuit Europa en Den Haag optimalisatie in de hand. ,,Wat denk je dat het effect is van de stoppersregeling die in het kader van het fosfaatreductie is afgekondigd is? Juist de kleine boer die aan beweiding doet stopt, wat grootschaligheid in de hand werkt. Waarom zeggen we niet dat we af willen van die constante druk om altijd te moeten groeien en meer te moeten produceren om toch nog rendabel te kunnen werken?"
Meer hierover in de papieren krant van 23 maart 2017

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties