Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 21 maart 2017

Met alleen geld redden we weidevogel niet
Leeuwarden - Het is mooi dat staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) aangeeft hoe groot een gezonde gruttopopulatie moet zijn en dat daar geld voor moet worden vrijgemaakt. Maar daarmee zijn de weidevogels nog niet gered. Dat stelt Klaas Sietse Spoelstra van Kening fan ´e Greide.
,,Het zijn de nadagen van Van Dam als staatssecretaris. Maar het is afwachten welke coalitie we gaan krijgen en wat het nieuwe kabinet aan bescherming van de weidevogels en het agrarisch natuurbeheer gaat doen. Wat je nu wel ziet, is dat de politiek-bestuurlijke druk om het verdwijnen van de weidevogels tegen te gaan toeneemt. En dat is een goede zaak. Maar voor het behoud van de weidevogels en de biodiversiteit moeten we naar een natuurinclusieve landbouw toe."
Afgelopen vrijdag gaf Van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer aan hoe hij wil voorkomen dat weidevogels als de grutto, kievit en leeuwerik uit het landschap verdwijnen. Door de intensieve landbouw is het aantal weidevogels de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Zo telt Nederland nu zo´n 32.000 broedparen grutto´s. Nog maar 25 jaar geleden waren dat er 120.000.
Het huidige beleid ter bescherming van de weidevogels kost jaarlijks dertig miljoen euro, maar werkt onvoldoende. Van Dam schetste een aantal andere scenario´s met elk een verschillend prijskaartje. Het eerste scenario gaat uit van een verder optimaliseren van het beheer in gebieden die al relatief gunstig zijn voor weidevogels. Dat kost drie tot vijf miljoen extra waarbij Nederland 4600 gruttobroedparen overhoudt. Bij scenario twee worden er meer weidevogelgebieden gecreëerd. Dat kost eenmalig 35 tot 89 miljoen euro, maar levert 40.000 gruttobroedparen op die vooral in natuurgebieden verblijven. Met dat aantal is de vogelsoort voor Nederland gered.
Lees verder in het Friesch Dagblad van 21 maart 2017

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties