Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiodonderdag, 2 maart 2017

Brok wil werken aan verbondenheid bij Friezen
Leeuwarden - Commissaris van de Koning Arno Brok wil de komende jaren werken aan gemeenschapszin onder de inwoners van alle Friese steden en dorpen. Dat zei hij gistermiddag bij zijn installatie als CvdK.
Brok zei dat hij wil bouwen aan een provincie waar mensen zich verbonden en verankerd voelen met de gemeenschappelijke cultuur en identiteit. ,,Mar dęr´t njonken tradysje útdruklik romte is foar ynnovaasje en eigentiidske ynsichten."
Brok wil zo veel mogelijk het Fries gebruiken als spreektaal. Ook de vergaderingen van Provinciale Staten wil hij in het Fries leiden. Daarmee wordt hij de eerste Friese commissaris in decennia die in de Statenzaal Fries gaat spreken.
De nieuwe CvdK refereerde daarbij aan het boek van oud-gedeputeerde Bertus Mulder, die schreef dat het gebruik van de Friese taal normaal moet zijn voor Friezen. ,,Taal is útdruklik de drager fan de kulturele identiteit fan in mienskip", zei Brok.
Hij begon zijn toespraak met een verwijzing naar Aswoensdag, voor katholieken het begin van de vastentijd na carnaval. ,,It is hjoed Jiske woansdei, it begjin fan de fjirtich dagen foar Peaske. It is bysűnder om op dizze dei fan soberens begjinne te meien."
Brok is geboren in Leerdam (Zuid-Holland) en kwam in zijn studiejaren naar Fryslân. Hier was hij eerder wethouder in Leeuwarden en burgemeester in Sneek. In 2010 verhuisde hij naar Dordrecht, waar hij burgemeester werd. Hij noemde zichzelf gisteren een ,,adopsje-Fries".
Meer hierover in de papieren krant van 2 maart 2017.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties