Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiewoensdag, 1 maart 2017

Nu nog onbenutte biomassa kan juist een waardevolle bron zijn
Leeuwarden - In de provincie Frysl‚n wordt heel veel biomassa inefficiŽnt verwerkt. Dat zegt Cees Meijles, projectleider circulaire economie bij de provincie Frysl‚n. ,,Jaarlijks gaat het om twaalf miljoen ton biomassa, zo is recentelijk onderzocht. Daarmee worden weinig slimme dingen gedaan en het wordt in het algemeen als afval beschouwd. Nu gaan deze natuurlijke grondstoffen nog naar biogasinstallaties, waar ze worden verwerkt tot compost of verbrand, terwijl er hoogwaardige onderdelen uit zijn te halen." De projectleider spreekt volgende week vrijdagmiddag in het Fries Landbouwmuseum in Earnew‚ld over de materie op een bijeenkomst van het L‚nboukundich Wurkferb‚n van de Fryske Akademy en het museum.
Voorbeelden van biomassa waaruit volgens Meijles nog veel is te halen, zijn gft-afval, materiaal uit openbaar groen, snoeiafval en bermmateriaal. ,,Er moet nu veel geld bij uit reinigingsheffingen en uit subsidies om dat allemaal te verwerken. Vaak gebeurt dat op een centrale plek, ver van de plaats waar het wordt verzameld. Dat kan efficiŽnter."
Zo is in de verwerking van snoeihout van Staatsbosbeheer volgens de projectcoŲrdinator geld te besparen. ,,Nu gaat dit naar een centrale in Purmerend, met veel transportkosten, en er moet belastinggeld bij om alles te kunnen verwerken. Bovendien gaat de subsidie op het verwerken van al dit snoeihout er volgens minister Henk Kamp van af. Veel beter is het om lokaal slimme dingen te doen."
Er zijn al wel enkele initiatieven om meer hoogwaardige grondstoffen uit biomassa te halen, merkt de deskundige op. ,,Op de Hanzehogeschool in Groningen wordt er al mee geŽxperimenteerd. Uit plantenresten wordt farmaceutica gewonnen en er wordt cosmetica gemaakt. Bekend is ook dat er uit taxus een kankermedicijn kan worden gewonnen en uit fluitenkruid en lupine antioxidanten kunnen worden gehaald."
Boerengrond
Boerenbedrijven kunnen volgens Meijles profiteren van de verwerking van biomassa. ,,Met hen kunnen we werkzame ketens formeren. Zo is er in het zuidwesten van de provincie een agrarisch groenstation waarbij boeren betrokken zijn. Boeren zouden ook door gemeenten kunnen worden ingehuurd voor het maaien van bermgras. Daaruit zijn wellicht veel hoogwaardige eiwitten te winnen."
Biomassa die nu al door de boeren in een groot deel van de gevallen zelf wordt gebruikt voor de verbetering van de landbouwgrond, zijn de plantenresten die overblijven na het hekkelen en eerst op de wal blijven liggen. ,,Boeren en particulieren mogen dit op hun eigen land verspreiden, maar voor resten die komen uit wateren die worden beheerd door overheden is dat anders. Deze organisaties moet de resten afvoeren als afval terwijl daar met melkzuurbacterieŽn bioplastics van te maken zijn voor damwandprofielen en biocomposieten."
De deskundige merkt op dat overheden er vaker tegenaan lopen dat biomassa volgens de huidige regelgeving in veel gevallen als afval moet worden afgevoerd. ,,Het gaat om grote massa's die tegen grote kosten moeten worden afgevoerd. Overheden kunnen dit ondervangen door zelf fermentatieprojecten op te zetten en dit als Green Deal aan te laten merken bij het ministerie van Economische Zaken. Gemeenten kunnen dan bijvoorbeeld de regels voor opslag versoepelen, waarbij er wordt gecontroleerd hoeveel er uitspoelt."
Een fermentatietechniek waar de gemeenten volgens Meijles mee aan de slag kunnen is de Bokashimethode. ,,Dit materiaal wordt onder zeil bewaard zonder de aanwezigheid van zuurstof - een anaerobe bewaring - en het overgebleven materiaal levert hoogwaardige organische stof voor de bodem."
Juist aan dit laatste is een groeiende behoefte in de landbouw. ,,De huidige wijze van produceren moet nu zo efficiŽnt gebeuren dat er mineralen worden aangevoerd met het voer en kunstmest en producten worden afgevoerd. Er is steeds meer behoefte aan hoogwaardig plantaardig materiaal waarmee de bodem verbeterd kan worden. In de akkerbouw in het noordwesten van de provincie is de situatie al zorgelijk en ligt het percentage aan organische stof onder de 2."
Volgens de bodemkundige is organische stof van groot belang voor het waterbergend vermogen van de grond, de structuur en het bodemleven. ,,Maar ook voor de voedingswaarde. In het verleden ging het vooral om de kilo's aan opbrengsten; nu wordt steeds meer bekend over de afnemende voedingswaardes die het gevolg zijn van het lagere gehalte aan organische stof. Bedrijven als aardappelhandelshuis HZPC kijken daar ook steeds meer naar. Door met boeren projecten op te zetten kunnen we met biomassa de bodem weer verbeteren. En dat is hoognodig, want met een drogestofpercentage van onder de 2 is er sprake van woestijnvorming en is er sprake van erosiegevaar."
De lezing is op 10 maart om 14.00 uur. Voor stipers van de Fryske Akademy en vrienden van het museum is de activiteit gratis. Anderen betalen 5,00 euro inclusief consumpties. Aanmelden is verplicht.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties