Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelzaterdag, 25 februari 2017

Gelijkheid man en vrouw in verschil
Het is een opmerkelijk verschijnsel: de groei van het aantal christelijke mannengroepen. In Noord-Nederland alleen al zijn er negen. Onlangs werd er nog één opgericht, in Heerenveen. Het aantal mannen in Noord-Nederland dat maandelijks bij elkaar komt, beloopt de honderden.
Er zijn meerdere interessante aspecten aan deze groei. Het eerste is het fenomeen mannengroep. In een tijd waarin mannen en vrouwen vooral gelijk moeten zijn, valt het op dat die ´gelijkheid´ toch niet in alle opzichten bevalt en dat er behoefte is aan vormen waarin mannen zich als mannen thuis kunnen voelen. Overigens, ondanks de nadruk op gelijkheid en de ideologische verdediging daarvan, zijn er altijd mannengroepen gebleven. Denk aan de Loges van de Vrijmetselarij, of aan de Lions.
Een ander aspect is de motivatie vanuit het geloof. God schiep de man en God schiep de vrouw. Er zijn ´beruchte´ teksten over de plaats van de vrouw ten opzichte van die van de man. Afgezien van dergelijke teksten vinden christen-mannen voldoende aanwijzingen in de Bijbel die hen bemoedigen in hun rol als man en eventueel: als heit en pake. Precies die is mede de achtergrond van het bijeenkomen van ´mannen onder elkaar´. De motivatie klinkt onder meer vanuit de tekst uit Jozua: ´Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.´
De groepen voor mannen en die voor vrouwen hebben het tij mee. Vanuit de biologie, de psychologie en de 'hersenkunde´ komt steeds meer het verschil naar voren tussen mannen en vrouwen in hun lichamelijke kenmerken. Die 'ontdekking´ heeft vergaande consequenties. Denk aan de gewenste andere methodiek voor diagnose van een hartaanval voor vrouwen. Onlangs is komen vast te staan dat vrouwen 'andere´ hartaanvallen krijgen dan mannen. Of denk aan de uitkomsten van hersenonderzoek: het brein van vrouwen verschilt van dat van mannen. Of aan de noodzaak van medicijn-testen voor mannen en voor vrouwen.
De vaststelling in met name de biologie dat vrouwen en mannen niet gelijk zijn, is in zekere zin de doodsteek voor bewegingen die vanuit ideologie de verschillen ontkennen en een waardenpatroon ontwikkelen waarin de gelijkheid wordt geaccentueerd en als norm geldt.
Daarbij komt de steeds grotere zorgen over jongens die in hun basisschoolperiode alleen maar juffen hebben. Niemand kan nog ontkennen dat jongens een andere benadering nodig hebben dan meisjes: jongens hebben mannelijke rolmodellen nodig. Dat is ook van belang voor hun groeien in hun identiteit als man. Ontplooiing en versterking van 'mannelijkheid´ zijn ook functies van de mannengroepen.
Tegenover de opvattingen die de gelijkheid prediken, staan overtuigingen over de ongelijkheid. Die zijn al aangekondigd in het scheppingsverhaal, wordt door velen beleefd en wordt nu door wetenschappelijk onderzoek bevestigd.
In naam van ongelijkheid is veel kwaads gebeurd. De houding daar tegenover moet zijn de bevestiging van eigenheid in het verschil. Over verschil, eigenheid en gelijkheid spreekt de apostel Paulus: alle mensen, Joden, Grieken, vrouwen, mannen, zijn in hun eigenheid voor God gelijk.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties