Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Economiedonderdag, 23 februari 2017

Anarchie heerst rond ammoniak in Nederland
Den Haag - ,,Er heerst in onze samenleving een ammoniak-anarchie." Jan Kees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds, oordeelde gisteren hard over de onderzoeken naar de uitstoot van ammoniak in Nederland.
Hij deed dat tijdens het rondetafelgesprek in Den Haag, dat de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer belegd had naar aanleiding van het rapport Ammoniak in Nederland van onder anderen chemicus Jaap Hanekamp. Dat werd een paar weken geleden gepresenteerd en in dat rapport zet Hanekamp grote vraagtekens bij de onderzoeken en conclusies over de ammoniak-uitstoot van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research. Nederland baseerde het ammoniakreductiebeleid de afgelopen decennia juist op basis van die onderzoeken.
Volgens Vogelaar vonden er voortdurend aanpassingen in de modellen plaats, zijn de brondata verdwenen, werden gegevens niet door externe wetenschappers gecontroleerd en was er zelfs sprake van misleiding van de Tweede Kamer. Voor een effectief ammoniakbeleid moet volgens hem een nieuw ammoniakonderzoek komen.
Het ammoniakbeleid van de afgelopen decennia leek succesvol. Met voor boeren dure maatregelen als ondergronds inbrengen van mest en het afdekken van mestsilo's werd een forse reductie van uitstoot bereikt.
Jaap Hanekamp stelde in zijn rapport echter dat het beleid gestoeld was op twijfelachtige theoretische berekeningen. ,,De forse onzekerheden die er in de gegevens zaten waren nooit in de WUR-rapporten terug te zien", lichtte hij gisteren in Den Haag toe. ,,Bij statistisch onderzoek kent elke tijdsinterval een eigen uitkomst. Minder ammoniak in de lucht was een conclusie die iedereen wilde omarmen. Bovendien waren de onderzoeken weinig transparant."
Hij pleitte er gisteren voor om de gegevens van metingen die zulke grote consequenties voor het beleid hebben, te publiceren op een website waar iedereen kan meekijken naar de ruwe getallen en wat daarmee gedaan wordt voor ze in rapporten belanden en in beleid vertaald worden.
Meer hierover in de papieren krant van 23 februari 2017

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties