Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelwoensdag, 22 februari 2017

Verontrusting over aanval op constituties
De Nederlandse pers heeft het er maar druk mee: kranten, radio- en televisieredacties willen hem ruimschoots de gelegenheid geven om zijn verhaal te doen over zijn verkiezingsprogramma, wil hij dat niet. Het gezelschap van hoofdredacteuren dat 'de belangen van de journalistiek behartigt’ heeft uitspraken gedaan over de weigering van Wilders om aan verkiezingsdebatten mee te doen en om interviews te geven aan media. Een uitspraak van het Genootschap van Hoofdredacteuren is dat Wilders het recht heeft om zo te handelen. Tja, had iemand anders gedacht?
De traditionele vormen van journalistiek passen niet meer bij de manier waarop Wilders campagne voert. De oude situatie: politici zijn blij als ze aan het woord komen in de media, is voorbij. Wilders houdt de regie in eigen hand. Twitter is zijn communicatiemiddel. In zijn tweets verkondigt hij standpunten, vooral over politici, over media of over gebeurtenissen. Net als bij Trump zijn de tweets van Wilders 'nieuws’. Het is vooral mager nieuws; Wilders verwaardigt zich niet om 'het volk’ uit te leggen hoe hij bij regeringsdeelname zaken zou aanpakken. Bijvoorbeeld hoe hij gaat zorgen voor 'minder, minder’ Marokkanen. Ook zegt Wilders niet hoeveel geld hij aan dit of aan dat wil besteden.
Het deel van het kiezersvolk dat achter Wilders aanloopt, vindt het kennelijk niet erg dat hun voorman van alles roept, maar geen verantwoording aflegt over wat zijn precieze doelen zijn en hoe hij die wil bereiken. Kennelijk hebben zijn aanhangers zo veel vertrouwen in hem dat hij hun held is van wie ze geen uitleg en overwegingen nodig hebben: wat Wilders doet is goed.
Niet alleen media krijgen geen grip op Wilders, ook politieke partijen hebben geen vat op hem. Ze kunnen roepen wat ze willen, maar Wilders reageert alleen als hij dat wil en op de wijze die hij verkiest.
Het moet voor bijna alle politieke partijen pijnlijk zijn om te zien dat hun pogingen om het kiezersvolk uit te leggen waarom een stem op hen de beste keuze is, er niet toe leiden dat hun partij de grootste wordt in de peilingen. Juist de man die bestuurlijk-inhoudelijk niets zegt, strijkt met die eer.
Duidelijk is dat Wilders ondanks zijn afwezigheid in debatten, veel invloed heeft op andere partijen, met name op VVD en CDA. Het vraagt nauwelijks inlegkunde om in de houding van VVD en CDA invloeden te zien van Wilders. Zo is zijn macht nog veel groter dan uit de aantallen Kamerzetels in de peilingen blijkt. Niet de andere partijen kunnen het verschil maken, maar de kiezers. Als die in de huidige omvang Wilders blijven steunen, blijft zijn macht en zal die nog kunnen groeien ook.
Het is in zekere zin bijzonder verontrustend dat zo veel mensen achter Wilders aanlopen terwijl die nauwelijks zegt wat hij concreet wil bereiken in de politiek en in de samenleving. Het bijna blinde vertrouwen in hem geeft aan hoe zijn volgelingen (bijna) niet meer een keuze maken op grond van een programma of vanuit strategische overwegingen, maar gewoon om Wilders’ optreden als persoon. En ze nemen daarbij bewust of onbewust zijn strategische ondermijning van de instituties van de rechtsstaat zoals parlement en rechtspraak, voor lief. Precies dat is een uiterst verontrustende constatering.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties