Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelvrijdag, 17 februari 2017

Aftapwet is bedreiging voor onze privacy
De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met de zogeheten aftapwet, waarmee inlichtingendiensten uitgebreidere toegang tot informatie via de kabel moeten krijgen.
Onder andere VVD, PvdA, CDA en de PVV steunen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). GroenLinks, SP en D66 stemden tegen. Zij vinden dat de bevoegdheden te ver gaan en vinden het toezicht erop niet sterk genoeg. De Eerste Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen.
De nieuwe wet maakt het voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogelijk om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Gegevens mogen tot drie jaar worden bewaard.
Als daar aanleiding voor is, kan bijvoorbeeld worden beslist om telefoonverkeer tussen Syrië en Nederland af te tappen, om zo Syriëgangers op te sporen. Gegevens die relevant zijn worden bewaard. De rest wordt vernietigd. Ook is de uitwisseling van gegevens met inlichtingendiensten van andere landen geregeld in de nieuwe wet.
De oude inlichtingenwet is van 2002. Het kabinet beweert dat deze wet als gevolg van technologische ontwikkelingen niet meer voldoet. De meeste informatie die privépersonen, instellingen en bedrijven uitwisselen gaat nu via de kabel. Toegang tot de kabel is volgens de diensten onder meer belangrijk om de herkomst van cyberaanvallen beter te kunnen onderzoeken.
Het is een steeds terugkerend thema: de overheid probeert meer inzage te krijgen in onze privé-gegevens. Er is een enorme honger naar data. Steeds wordt daarbij geschermd met onze veiligheid. Er wordt ingespeeld op de in de samenleving heersende angst voor terrorisme.
De berichten over Russische hackers en de inbraak in gegevens van bijvoorbeeld de Democratische partij in de Verenigde Staten laten zien dat cyberaanvallen op dit moment aan de orde van de dag zijn. Toch springt in het oog dat de slachtoffers ervan niet erg voorzichtig zijn omgegaan met hun eigen digitale middelen. Vaak gaat het om te makkelijk te kraken wachtwoorden of worden verdachte mails klakkeloos geopend waardoor hackers kunnen binnenkomen en hun funeste werk doen.
Er is nogal wat kritiek gekomen op de wet. Met name privacyorganisaties hebben massaal aan de bel getrokken. Privacyorganisatie Bits of Freedom zegt dat met het voorgestelde zogenoemde sleepnet onschuldige Nederlanders straks massaal in de gaten worden gehouden. Dat is volgens de organisatie een ernstige inbreuk op de privacy en de burgerlijke vrijheid. Ook de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de Rechtspraak vinden dat het toezicht op de inzet van de bevoegdheden in het voorstel onvoldoende wordt geregeld, en dat verzamelde gegevens te lang kunnen worden bewaard.
Het is bovendien maar zeer de vraag of de nieuwe wet effectief zal zijn. De zee van te onderzoeken gegevens wordt een stuk groter, wat het vinden van echt relevante informatie moeilijker maakt. Bij de Eerste Kamer ligt nu een grote verantwoordelijkheid. De politici van de senaat zullen de zwakke punten van de wet, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, goed moeten wegen en de wet verwerpen als er te veel haken en ogen aan kleven, wat zeker het geval lijkt te zijn.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties