Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiozaterdag, 4 februari 2017

Verhoogde alertheid op acties onderwereld
Leeuwarden - Het effect van ondermijnende criminaliteit waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld is ernstiger dan op het eerste gezicht lijkt. Dat laat de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone weten. De problematiek in het Noorden is nog niet vergelijkbaar met die in het zuiden van het land, maar de aanpak kan nog een stuk beter. Crone heeft minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie gevraagd om meer geld voor het Noorden. ,,Het thema staat meer dan ooit op onze agenda."
Crone meldt dit in reactie op een vertrouwelijke rondvraag van het Friesch Dagblad onder alle vierentwintig Friese burgemeesters naar de aard en omvang van ondermijning in Fryslân. Aanleiding was de nieuwjaarstoespraak van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje van Gelderland. Hij gaf aan dat het lokaal bestuur een steeds nadrukkelijker rol krijgt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en dat de onderwereld zich een plek in de samenleving tracht te verwerven en daarbij intimidatie, bedreiging en geweld niet schuwt.
De Friese burgemeesters, van wie de meesten anoniem willen blijven, herkennen zich vrijwel allen in de toespraak van Cornielje. Tegelijk geeft de helft van hen aan dat ze ondermijnende criminaliteit niet of nauwelijks waarnemen in de eigen gemeente. Van de burgemeesters die wel erkennen dat deze vorm van criminaliteit zich binnen hun gemeentegrenzen afspeelt, geeft een flink deel aan dat dit ,,niet altijd zichtbaar is". ,,Maar we sluiten de ogen niet", reageert een ander. Als voorbeelden van ondermijnende criminaliteit worden genoemd hennepteelt, witwassen en illegale prostitutie.
Vermoedens
Pogingen van de onderwereld zich een plek in de bovenwereld te verschaffen worden in Fryslân door de burgemeesters nauwelijks waargenomen. In drie gemeenten zijn er wel vermoedens, maar die kunnen niet hard gemaakt worden. Drie andere burgemeesters antwoorden bevestigend op deze vraag, onder wie Crone. Zo is in Leeuwarden een vishandel gesloten, waar drugsgeld werd witgewassen. Een andere burgemeester geeft aan dat in diens gemeente een outlaw motorcycle gang (motorbende) herhaaldelijk een illegaal clubhuis probeert op te richten.
Geen van de burgemeesters zegt zelf ooit slachtoffer te zijn geweest van intimidatie, bedreiging of geweld gelieerd aan ondermijnende criminaliteit. In twee gemeenten is ambtenaren dat recent wel overkomen. In één gemeente ging het om een ambtenaar die moest handhaven om illegale bebouwing. ,,Die kreeg te maken met bedreigingen van de stevige soort, uit de hoek van de zware criminaliteit. Het hele incident is met een sisser afgelopen." In de andere gemeente ging het om twee incidenten richting toezichthouders, waarbij gedacht wordt dat dit met de georganiseerde criminaliteit te maken had.
Veel burgemeesters geven aan alerter en scherper te zijn op ondermijning, mede door de aandacht die politie en justitie daaraan schenken. Ze zijn zeer tevreden over ondersteuning door de politie, al klagen enkelen over capaciteitsgebrek.
De burgemeesters Crone en Harry Oosterman (Ooststellingwerf) maken zich zorgen over de mogelijkheid dat de overlast die ondermijnende criminaliteit nu algeeft in Noord-Brabant deels verplaatst naar het Noorden. ,,Fryslân heeft wellicht een onschuldig aangezicht, maar steeds meer wordt duidelijk dat juist gebieden met onze kenmerken een paradijs kunnen zijn voor ondermijnende criminaliteit", meldt Crone, als voorzitter van de Stuurgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord en het G32-stedennetwerk.
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties