Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiozaterdag, 4 februari 2017

Ook op drietalige school staat Fries onder druk
Burgum - Het is niet goed gesteld met het Fries in het onderwijs. Zelfs op drietalige scholen staat de positie van de Friese taal onder druk. Dat staat in een advies van Dingtiid, dat gisterochtend is gepresenteerd in Burgum. Een van de verbeterpunten die het adviesorgaan noemt, is dat alle leraren in Fryslân een bevoegdheid Fries moeten hebben.
Dingtiid onderzocht de situatie op basisscholen en middelbare scholen als in het hoger onderwijs. De conclusie is niet positief. Verreweg de meeste scholen hebben weinig aandacht voor het Fries, vooral omdat ze aan zo veel eisen moeten voldoen bij andere vakken dat er weinig beleidsruimte overblijft.
Zelfs bij de 72 drietalige basisscholen - dat zijn scholen waar de voertaal afwisselend Nederlands, Fries en Engels is - komt het Fries in de knel. Dingtiid ziet daarvoor meerdere oorzaken: de verplichtingen voor het Nederlands worden meer van belang geacht, leerkrachten voelen zich niet zeker genoeg in het Fries of voelen zich niet genoeg gesteund door hun schoolbestuur, of de doorgaande leerlijn Fries is niet goed geregeld.
Voortgezet onderwijs
Ook in het voortgezet onderwijs moet het beter. 'Er wordt te weinig rekening gehouden met de verschillen tussen wat de leerlingen op verschillende types basisscholen wel of niet hebben geleerd´, staat in het rapport. Overigens geldt dat volgens Dingtiid ook voor andere vakken dan het Fries.
Volgens het adviesorgaan werken op scholen weliswaar veel docenten met passie aan Fries, maar zijn dat heel individuele gevallen.
In het rapport staan allerlei adviezen. Naast die voor het verplicht stellen dat alle leraren de bevoegdheid Fries hebben, stelt de organisatie dat het vooral zaak is om het belang van meertaligheid te benadrukken.
Kritisch
De organisatie is niet de eerste die kritisch is over Fries in het onderwijs. In 2012 stelde de Onderwijsinspectie in een rapport al dat het veel beter moet. Twee maanden geleden organiseerde de actiegroep Sis Tsiis in Leeuwarden een manifestatie voor beter Fries in het onderwijs.
Dingtiid noemt nog wel een positieve uitzondering: het voorschools onderwijs. Inmiddels werken tweehonderd van de ruim vierhonderd Friese peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met tweetalig materiaal. De voertaal op deze locaties is zowel Fries als Nederlands. In 2010 waren hier nog honderd tweetalige locaties, in 2003 slechts elf.
Het adviesrapport is overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij was gisteren niet meer in de gelegenheid om te reageren op vragen hierover van deze krant.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties