Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiodonderdag, 2 februari 2017

Leeuwarderadeel blokkeert scholenfusie
Stiens - De fusie tussen Radius en Onderwijsgroep Fier, twee koepels voor openbaar onderwijs in Noordwest-Fryslân, gaat vooralsnog niet door. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft in een brief aan de twee koepels laten weten dat ze eerst geen goedkeuring wil geven aan het samengaan van de beide koepels. De belangrijkste reden: de gemeente Leeuwarderadeel weigert in te stemmen.
Fier (zeventien basisscholen, zestienhonderd leerlingen) en Radius (zes scholen, zeshonderd leerlingen) waren aanvankelijk van plan per 1 januari dit jaar te fuseren. Daarvoor is toestemming nodig van onder meer de gemeenten waar de scholen staan: het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Leeuwarderadeel.
Proloog
De eerste drie gemeenten gaan na dit jaar op in de fusiegemeente Waadhoeke, Leeuwarderadeel wordt opgenomen in Leeuwarden. Wethouder Cees Vos zegt dat de drie scholen in Leeuwarderadeel daarom beter ondergebracht kunnen worden bij koepel Proloog in Leeuwarden. ,,Als dat niet gebeurt, heeft de gemeente straks te maken met twee koepels. Dat betekent dat er meer overleggen nodig zijn. En het wordt lastiger om het onderwijsbeleid van Leeuwarden uit te voeren. Een voorbeeld is dat Leeuwarden graag wil dat er ikc’s komen, integrale kindcentra. Dat wordt moeilijker als ze niet bij dezelfde koepel horen."
De andere gemeenten hebben geen bezwaar.
In Leeuwarderadeel gaat het om twee openbare basisscholen in Stiens, De Jint en De Twilling, en de Arjen Roelofsskoalle in Hijum. Deze scholen vallen onder Fier. Vos zegt dat een ander argument tegen de fusie is dat de toekomst van vooral de kleine Hijumer dorpsschool (45 leerlingen) onzeker is. Volgens hem hebben de koepels nog geen duidelijk plan ingediend over de toekomst van de scholen na de fusie.
Afbreukrisico
De gemeenteraad van Leeuwarderadeel moet instemmen met het fusieplan. De minister wijst erop in de brief dat de kans bestaat dat dat niet gebeurt. Daarom 'moet geconstateerd worden dat het afbreukrisico van de fusie vooralsnog dusdanig groot is dat de vraag rijst of indiening van uw aanvraag op dit moment opportuun is’.
Vos zegt dat de gemeente Leeuwarden achter het standpunt staat van Leeuwarderadeel. Hij ontving een brief van Leeuwarden met het verzoek 'geen onomkeerbare besluiten’ te nemen.
De minister heeft de koepels nu uitstel gegeven tot uiterlijk 1 maart. De kans lijkt niettemin klein dat er alsnog toestemming komt. Eerder wilde Fier nog samengaan met christelijke koepel CBO G2. Die fusiepoging strandde in 2015, toen de leden van CBO G2 weigerden in te stemmen. Fier kwam gisteren niet met een reactie.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties