Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelmaandag, 30 januari 2017

Verontwaardiging en een beetje vertrouwen
Hoe zou je de afgelopen week kunnen karakteriseren? Er zijn diverse gebeurtenissen die belangrijk en bijzonder genoeg zijn om er een etiket op te plakken. Bijvoorbeeld het gedoe rond de Teeven-deal, waarop minister Ard van der Steur sneuvelde.
Het meest voor de hand liggende etiket op de genoemde gebeurtenissen is: verontwaardiging. De Tweede Kamer ging het zoveelste debat naar aanleiding van de Teeven-deal in, nu met een vaste overtuiging: Van der Steur moet vallen. Het gedrag van fractievoorzitters heeft bij veel burgers - die straks gaan kiezen - bevreemding gewekt. Waar gaat het precies over? Denken de fractievoorzitters dat ze met dergelijk gedrag indruk maken op de kiezer? Of versterkt dat gedrag juist de afkeer? Er zijn redenen voor dat laatste. De geregisseerde argwaan, de twijfels over wat waar is, de verdachtmaking en de belofte dat de zaak nog niet af is, dat alles helpt kiezers niet om met veel vertrouwen te kijken naar de politieke arena.
Er dreigt inmiddels een nieuwe ronde politieke heisa: staatssecretaris Wiebes krijgt het heel zwaar als de Kamer hem aan de tand voelt over het onderzoeksrapport over de Belastingdienst. Het functioneren van die dienst loopt gevaar, zeggen de onderzoekers. Er is veel meer mis dan de uit de hand gelopen vertrekregeling van ambtenaren: de ambtelijke top heeft gefaald en de staatssecretaris heeft te weinig gevraagd over hoe een en ander in elkaar zit. Ook hier is alle reden voor verontwaardiging: alwr een overheidsdienst die niet goed werkt.
Het CDA heeft al een hoorzitting aangevraagd. De staatssecretaris krijgt het moeilijk. Of het hem zal vergaan als zijn voorganger Frans Weekers - die moest vertrekken - is nog de vraag, maar leuk wordt het in ieder geval niet. Het is ook voorspelbaar dat het debat over veel meer zal gaan dan over de Belastingdienst. Alles in de Tweede Kamer staat in het teken van de verkiezingen: het glas van de Haagse kaasstolp is beslagen door het partijbelang zoals dat door de Kamerleden wordt gezien. Intussen is de komende affaire met de Belastingdienst een nieuwe hindernis op de weg naar een flinke herziening van het belastingstelsel. Er was al een gebrek aan gemeenschappelijke politieke wil om de noodzakelijke vernieuwing aan te pakken. Nu er te weinig mensen met de benodigde kennis zijn, is een herziening voorlopig onverantwoord.
De kiezer wordt van dit alles niet blij; de vervreemding slaat toe. En de pogingen van partijen, nu met de VVD vooraan in de rij, om te pleiten voor 'normaal doen’ slaan stuk op de harde werkelijkheid in de Tweede Kamer.
Naast verontwaardiging zijn er lichtpuntjes. Bijvoorbeeld: vijf partijen staan achter een initiatief-wet die gaat over bindende regels voor vermindering van uitstoot van schadelijke gassen. PvdA en GroenLinks kwamen met het initiatief, nu gevolgd door ChristenUnie, SP en D66. VVD en CDA willen er niet aan. Dat was wel een beetje te verwachten, maar opmerkelijk blijft het: zelfs Shell en de Rotterdamse haven zijn vr verplichtende wetgeving. Het licht is nog niet aangegaan bij VVD en CDA, maar er is voldoende reden voor een beetje vertrouwen dat ook bij deze partijen de knop omgaat. Dat helpt om niet alleen maar verontwaardigd te zijn.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties