Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiowoensdag, 25 januari 2017

Ook het korps Hallumer Fanfare stopt
Hallum - Er wordt steeds minder muziek gemaakt in het noorden van de provincie. Het muziekkorps van Blije is over de kop en ook de Hallumer Fanfare is niet meer. De verenigingen hebben zich nog niet opgeheven, maar dat lijkt een kwestie van tijd.
De Hallumer Fanfare zou volgend jaar het vijftigjarig bestaan hebben kunnen vieren, maar de stekker is er uit, zegt voorzitter Hendrik Hijma. Nou ja, nog niet helemaal, voegt hij eraan toe. De dertien leden spelen sinds september vorig jaar bij fanfare Studio in Stiens. Dat is daardoor een mooie ploeg van ruim veertig muzikanten. In november is er een gezamenlijk concert geweest in Stiens en met Kerst waren er ook enkele optredens. In februari is er een gezamenlijk concert in Hallum.
Na het concert zal er van beide kanten worden geŽvalueerd. ,,We wolle rÍstich de tiid nimme om gjin al te hastige beslissingen te nimmen", geeft Hijma aan. ,,Fiif jier ferlyn hienen wy noch fjirtich leden. Nei de simmer ferline jier hiene wy noch mar santjin. Nei alle fak‚nsjes ferlearen wy wer trije of fjouwer leden."
In september werkte de fanfare nog mee aan een een kerkdienst. ,,DÍr moasten wy sels helpen foar brŻke. Doe seine wy: it h‚ldt op."
Hijma vindt het spijtig dat er geen nieuwe aanwas meer komt. Het jeugdkorps Desnoots had enkele goede jaren, maar dat liep de laatste jaren ook al niet meer. Vandaar dat de jeugd ook na de zomervakantie al samen ging spelen met het gezamenlijke jeugdkorps Band4youth van Britsum, Stiens en Hijum. ,,Wy koene der gjin nij libben yn krije", vertelt Hijma, die, met een paar korte onderbrekingen, de afgelopen tien jaar voorzitter is geweest.
Hallum neemt afscheid van een rijke muziektraditie van wel 120 jaar, legt Hijma uit. Zowel in 1895 als in 1897 werd er een muziekvereniging opgericht, een christelijke en een openbare. In 1968 fuseerden ze tot de Hallumer Fanfare. Een gouden jubileum, volgend jaar, zit er niet meer in.
Een paar kilometer verderop in Blije is het hetzelfde verhaal. Tien jaar terug telde dit dorp nog drie orkesten. Vorige maand werd tijdens een emotionele ledenvergadering besloten om voorlopig een punt te zetten achter de (blaas-)activiteiten van christelijke brassband Soli Deo Gloria (SDG). De vereniging blijft wel slapend bestaan, zegt voorzitter Frits van der Lep. Wie weet dat over een aantal jaar weer muziek komt in het dorp. Bijvoorbeeld in 2019. Het is dan honderd jaar geleden dat SDG werd opgericht.
De achteruitgang van SDG is de laatste jaren had gegaan. In drie jaar tijd verlieten achttien muzikanten het korps om uiteenlopende reden: studie, verhuizing, leeftijd. Met vijftien leden is het niet langer zinvol een brassband in leven te houden, vindt Van der Lep.
In Marrum, dat tussen beide dorpen in ligt, kan de muziekvereniging het nog wel bolwerken, zegt Aaltje Monsma. Brassband de Eendracht telt zestien leden. ,,Wy hawwe der krekt wer ien bykrigen", zegt de alt-blazer verheugd. ,,Mar it h‚ldt net oer." Net als in de buurdorpen herbergde Marrum jarenlang drie korpsen: de Hallum-Marrum-Combinatie en een hervormde en gereformeerde muziekvereniging.
Vorig jaar verdween de brassband van Feanw‚ldsterw‚l van het toneel. Elders in de provincie hebben ook veel dorpsorkesten moeite om het hoofd boven water te houden. Daarnaast zijn er ook enkele dorpen, zoals Tijnje en Elsloo, waar de muziek juist nog springlevend is.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties