Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Cultuurzaterdag, 14 januari 2017

Jeugdkorps trekt erop uit met poppenspelers
Een poppenvoorstelling heeft Harmonie Weidum nog nooit gedaan, zegt fanfarevoorzitter Ruurdtje Anema. ,,Novimber 2015 kaam wy mei it idee. Wy woene wer ris wat nijs dwaan en muzyk, korpsmuzyk, by in breder publyk ûnder de oandacht bringe."
De laatste jaren is de Weidumer fanfare flink actief geweest om korpsmuziek bij kinderen populairder te maken. Zo kwam men met de voorstelling Koperdieven, het avondvullende FestiValentijn en de jeugdtheatervoorstelling Hennie de Heks. Ditmaal is het de beurt aan Rôvers-guod, gebaseerd op het bekende kinderboek van Janneke de Boer.
Het verhaal gaat over de jongen Fekke en zijn roeken. Fekke, die sinds het overlijden van zijn moeder stottert, kan het niet geloven als hij een van de zwarte roeken hoort praten. Hij gaat de vogel stiekem achterna het bos in.
Dirigent Ria Fennema componeerde de muziek van de voorstelling en regisseur-theatermaker Tjerk Kooistra werd ingeschakeld voor het script. ,,Wy woene it dit kear op in heger plan sette; wat mear nivo oanbringe en dêrom hawwe wy professionele krachten ynskeakele", aldus Anema. Jantine Bouma, bekend van het Sinterklazemearke in Winsum, is de verteller van het stuk. In totaal doen er tien handpoppen aan mee. Zij worden bespeeld door leden van het A-orkest van de muziekvereniging. De poppen zijn gemaakt door Hettie Rozenberg uit Easterwierum.
Scholen
Sinds de zomer oefenen de muzikanten al op de nieuwe muziek van Rôversguod. De poppenspelers zijn sinds kort in actie. Met de show, die een uur duurt, hoopt Harmonie de komende jaren de provincie in te gaan en op te treden in dorpshuizen en op scholen. De eerste drie kindervoorstellingen staan al gepland, in het dorpshuis in Weidum en het mfc in Wergea.
Anema hoopt dat scholen in de omgeving het jeugdorkest zullen uitnodigen om de Friestalige voorstelling bij hen te komen spelen. Diverse fondsen hebben het project financieel ondersteund, omdat het niet alleen de korpsmuziek promoot, maar ook de Friese taal. ,,Boppedat", zo voegt Anema toe, ,,wy meitsje ferbinings mei oare keunstfoarmen. Op in grut skerm komme ôfbyldingen en kwa technyk barde der ek hiele aardige dingen."
Volgens Anema ligt de basis van veel professionele muzikanten bij een muziekkorps. ,,Mei dit project wolle wy bern de leafde foar de muzyk bybringe. Wy wolle sjen litte dat muzyk meitsje gewoan leuk is. En fansels wolle wy dat se har opjouwe foar in korps yn ´e buert."
Rôversgoud speelt op 11 en 12 februari in het dorpshuis van Weidum en op 19 maart in mfc De Bidler in Wergea.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties