Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelzaterdag, 14 januari 2017

Wat is waarheid is niet de juiste vraag
De manier waarop de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump met de waarheid om gaat, siert de man niet. De leugens over Clinton, over Obama, en andere hem onwelgevallige personen maken het moeilijk om Trump het gezag toe te kennen dat hoort bij een regeringsleider. Intussen moet worden bedacht dat Trump niet het alleenrecht heeft op de tactiek van misleiding, kwalijke suggesties, halve waarheden en dus hele leugens. In de (internationale) politiek is de tactiek van de leugen een bekend verschijnsel, in veel gedaanten. In het zakenleven, maar ook in de alledaagsheid van het leven van gewone mensen komt de leugen voor.
Veel leugens van Trump zijn gemakkelijk als zodanig te herkennen. Dat is niet bij alle leugens het geval; vaak is de leugen moeilijk te herkennen. Bijvoorbeeld als de leugen wordt verpakt in suggesties. Die werken dan als het giftige zaad van de twijfel aan iemands oprechtheid, zonder dat daarvoor enige reden bestaat. De leugen is ook moeilijk herkenbaar in misleiding of propaganda die vanuit een gezagspositie wordt verspreid of die ´goed vallen´ bij het publiek.
De leugen als begrip staat tegenover het begrip waarheid. De enige manier om de leugen te herkennen en te ontzenuwen is het kennen van de waarheid. Het laatste is vaak niet gemakkelijk. Mensen weten van veel dingen niet het fijne. Het kennen van de waarheid wordt vaak ´uitbesteed´ aan mensen, instanties, media of leidslieden in wie of waarin vertrouwen wordt gesteld. Het geschonken vertrouwen veronderstelt betrouwbaarheid, ook in de zin van het kennen van de waarheid en eerlijkheid. Als dat vertrouwen wordt geschonden, ontstaan onzekerheid en wantrouwen. Die kunnen uitmonden in onverschilligheid. Alle leiden uiteindelijk tot geschondenheid, in mensen en tussen mensen.
De waarheid is het enige wapen tegenover het monster van de leugen. Het begrip waarheid is overigens lastig te omschrijven. Filosofen, theologen en anderen hebben er over geschreven. In de loop van de tijd zijn verschillende antwoorden gegeven. In de praktijk gaat het waarheidsbegrip over het noemen van de dingen bij hun naam, over de overeenstemming tussen feiten en wat er over de feiten wordt gezegd. De waarheid komt ook ter sprake als het gaat over hoe dingen, gedrag of houding zouden moeten zijn. Een ware liefde is een echte liefde, zoals liefde is bedoeld.
De leugen is een machtig wapen en is ongeveer even oud als de mensheid. In de bijbel komt het begrip betrekkelijk vaak voor. Bijvoorbeeld bij de profeten. Die analyseren het handelen van mensen met macht - koningen, maar ook profeten en veroordelen hen als de leugen regeert. Dan heerst het kwaad, tot in de ergste vormen - de profeet Nahum schrijft er over.
In het Johannes-evangelie identificeert Jezus de leugen: die heeft de duivel als vader. In hem is geen waarheid en de duivel is een moordenaar.
Tegenover de duivelse werkelijkheid van de leugen gaat het niet om de vraag: wat is waarheid, maar gaat het om de vraag: wie is de waarheid? Het antwoord is : Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het gaat erom daar in te geloven en de weg te gaan van de navolging. Die leidt naar het leven in waarheid.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties