Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Economiewoensdag, 11 januari 2017

IJsboerderij in Workum gaat mogelijk dicht
Workum - IJsboerderij Margje 24 in Workum dreigt de deuren te moeten sluiten. Regelgeving maakt de nevenactiviteit van melkveehouders Sander en Deborah Bouma onmogelijk. Het bedrijf hoopt op hulp van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.
Het melkveebedrijf aan de Trek-wei begon in 2010 met de verkoop van eigen geproduceerd ijs vanuit de stal. Daarvoor waren twee redenen, meldt Sander Bouma. ,,Ten eerste wilden we ons heerlijke product verkopen. En ten tweede wilden we graag laten zien wat er allemaal op de boerderij gebeurt."
De ijsverkoop liep goed, maar vorig jaar stuitte het bedrijf op het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel. De inspectie oordeelde dat de boerderij niet ijs mag produceren en verkopen in dezelfde ruimte, wat wel gebeurde.
De familie Bouma besloot daarop vlak voor de stal een blokhut te bouwen, en vanuit die plek het ijs te verkopen. Toen het gebouwtje al stond werd een omgevingsvergunning aangevraagd, maar die werd door de gemeente Súdwest-Fryslân geweigerd omdat het pand te dicht op de weg stond. Het verplaatsen van het gebouwtje is geen oplossing, want volgens het geldende bestemmingsplan mag een agrarisch bedrijf alleen nevenactiviteiten in bestaande bebouwing uitvoeren. De blokhut geldt als nieuw gebouw. Binnen de bestaande panden van Bouma is geen ruimte voor de ijssalon.
De familie vocht het besluit van de gemeente vergeefs aan, en dreigt nu de ijsverkoop te moeten staken. Bouma: ,,Wij graag willen ondernemen, en dat de gemeente ons daarin faciliteert. We hopen dat we de gemaakte kosten terug kunnen verdienen. Mijn vrouw heeft haar baan opgezegd om de ijsboerderij op te starten."
Bouma deed afgelopen maandag als inspreker bij de commissie Doarp, stêd en omkriten een beroep op de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. De boer hoopt dat de raad een uitzondering wil maken, en de verkoop van ijs vanuit de blokhut wil toestaan.
Bouma was maandagavond een van de insprekers bij de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van de voormalige gemeenten Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel. Ook gisteren was een inspraakavond. In de krant van morgen verschijnt een artikel over de inspraakavonden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties