Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Geloof & Kerkdinsdag, 8 november 2016

Pastor Jamal: vluchtelingenstroom is een kans
Bijna negenduizend bezoekers uit heel het land waren naar de jaarlijkse dag van Open Doors gekomen, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. Onder hen waren duizend kinderen die hun eigen programma’s volgden. Het thema was dit jaar 'Heel de kerk’, verwijzend naar het wereldwijde lichaam van Christus en naar ,,de heling van de Here God, die we samen nodig hebben", zei directeur Ruud Kraan.
Juist de kwetsbare, vervolgde kerk kan niet worden gemist, sprak ds. Ron van der Spoel, werkzaam voor Open Doors. ,,Bij de vervolgde kerk heb ik geleerd wat navolging van Christus betekent, wat kruisdragen is en wat vergeving betekenen. Zij brengt ons terug naar het hart van het leven met Jezus."
Andersom geldt hetzelfde: vervolgde christenen hebben de kerk in andere delen van de wereld hard nodig. ,,Zoals wij hén niet kunnen missen, kunnen zij ons niet missen. Want zij vormen een kerk die wordt veracht, uitgekotst door de omgeving." Eenzaamheid is een van hun grootste problemen, hoort Ron van der Spoel vaak. ,,Is er iemand die ons kent, die weet waar wij doorheen gaan? Ze voelen zich alleen en verstoten vanwege hun geloof in Jezus."
God liefhebben
Dat beaamde Mariam uit Noordoost-Nigeria. Haar man werd twee jaar geleden voor haar ogen doodgeschoten door Boko Haram, bij een invasie in hun woonplaats. Zelf bleef ze ternauwernood in leven. Ze vluchtte naar de bergen, vond gelukkig haar kinderen terug die ook gevlucht waren, en kwam in een opvangkamp terecht. ,,We hadden niets en we zijn aan veel gevaren blootgesteld."
De vrou w, nu pastor van een kerk met zo’n tachtig leden, deed een appel op Nederlandse christenen om voor hen te bidden. ,,Er komt veel pijn en hartzeer in het leven van hen die worden vervolgd. Het is helemaal niet eenvoudig om het leed te vergeten of te vergeven." Ze vroeg onder meer om te bidden voor innerlijke heling en de kracht om te vergeven, zodat vervolgde christenen worden bevrijd van angst en bitterheid. Die heling heeft ze zelf ook ervaren, vertelde ze en ze verwees naar de Bijbel, Romeinen 8. ,,Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ze kunnen mij in de gevangenis zetten, maar niet voor honderd jaar. Al hebben ze mijn man gedood, ik houd nog steeds van God." Vervolging is niet het eind van het verhaal, benadrukte ze met een glans op haar gezicht.
Never give up, geef nooit op, was eveneens de boodschap van Open Doors-oprichter Anne van der Bijl (88) voor de bezoekers, gaf directeur Ruud Kraan door. Voor het eerst sprak Van der Bijl zelf niet tijdens de Open Doors-dag, vanwege zijn hoge leeftijd.
Ook waren er minder buitenlandse sprekers dan andere jaren. In plaats van drie of vier sprekers uit de vervolgde kerk, koos Open Doors voor twee sprekers die in het ochtendprogramma hun getuigenis gaven en ‘s middags hun boodschap voor de Nederlandse kerk deelden.
Pastor Jamal uit het Midden-Oosten deed een beroep op de kerken in Nederland om vluchtelingen te helpen. Hij weet wat dat is, want zijn kerk draagt inmiddels zorg voor tweeduizend Syrische vluchtelingen. Zijn kerkgemeenschap is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. ,,We zijn begonnen met zeven mensen. Sinds 2012 hebben we een kerkgebouw met zeven verdiepingen." Iedere dag worden er drie tot vier kerkdiensten gehouden, de kerk telt veertig bijbelstudiegroepen met vluchtelingen, en Jamal preekt dertig keer in de maand, vertelde hij met een glimlach.
Terwijl veel van zijn landgenoten de vluchtelingenstroom als een ramp zagen, beschouwde hij het als een kans. ,,De vluchtelingen hebben op onze deur geklopt en we hebben het antwoord van de liefde gegeven. De Heer heeft de wind gestuurd, wij hebben de zeilen gehesen."
Pastor Jamal getuigde van de vele wonderen die gebeuren in zijn gemeente. Vluchtelingen vertellen hem dat er 'vrede en vreugde’ heerst. ,,Wij beleven wat er in het Bijbelboek Handelingen der apostelen gebeurde."
Met hulp van Open Doors heeft de kerk drie scholen voor vluchtelingenkinderen gebouwd, en het doel is om ook ziekenhuizen te bouwen. De kerkgemeenschap verzorgt daarnaast voedselpakketten en traumazorg. ,,Door liefde, relatie en gebed kunnen we dit alles bereiken."
Voor dit werk werd gecollecteerd tijdens de dag. De opbrengst bedroeg 255.000 euro. Een collecte voor de onkosten bracht 63.000 euro op.
Voor het eerst werd er van bezoekers een toegangsprijs van 2,50 euro gevraagd. ,,Dat is met het oog op kostenbesparing en veiligheid", verklaarde woordvoerder Klaas Muurling van Open Doors. Net als bij de editie van vorig jaar - vlak na de aanslagen in Parijs - was er veel aandacht voor de beveiliging. Dat gebeurde echter achter de schermen; de bezoekers merkten er niets van.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties