Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiovrijdag, 15 juli 2016

Wethouders Achtkarspelen moeten weg
Buitenpost - De drie wethouders van Achtkarspelen zijn gevallen. Een motie van wantrouwen die coalitiepartij PvdA tegen hen indiende, werd met elf tegen tien stemmen aangenomen. De PvdA, die vorige week uit de coalitie stapte na een vertrouwensbreuk met de FNP, kreeg de twee oppositiepartijen CDA en ChristenUnie mee. CDA-fractievoorzitter Lydeke Zandbergen constateerde gisteravond tijdens de raadsvergadering - het vervolg op die van vorige week - dat er geen sprake meer is van een collegiaal bestuur en dat verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid ontbreken. ,,Als fractie moeten we constateren dat het dit college niet gelukt is."
Wethouder Marten van der Veen (FNP) voerde na een schorsing kort het woord namens de drie wethouders. Hij zei dat allen de strekking van de motie accepteren. Het college blijft nog vier weken aan om lopende zaken af te wikkelen. De raad gaat daarmee akkoord. Een nieuw college wordt zo snel mogelijk gevormd. De bal ligt bij de FNP, die de meeste zetels heeft.
De motie werd ingediend tijdens het vervolg op het raadsdebat van vorige week, over de kadernota. Coalitiepartij FNP stelde ermee voor per jaar 500.000 euro uit de begroting van het sociaal domein (WMO, reïntegratie, WSW) te halen en dit geld via de algemene reserve in te zetten voor onder meer groenvoorziening en peuterspeelzalen.
Bedenktijd
Dat kwam tijdens die vergadering als een verrassing voor PvdA, zo zei fractievoorzitter Theun Nicolai eerder. De FNP polste vooraf wel bij andere raadsfracties hoe zij dachten over de strekking ervan, maar ging niet langs bij coalitiepartner PvdA. Die partij vroeg daarop bedenktijd en zegde begin deze week het vertrouwen op in coalitiepartners FNP en GBA, vanwege de gang van zaken.
Wethouder Postma zei tijdens diezelfde raadsvergadering al dat zij zou opstappen als de motie zou worden aangenomen. Ze accepteerde niet dat het sociaal domein minder geld zou krijgen. Volgens haar moest er op dit gebied nog veel gebeuren. Van een bezuiniging hierop, want zo beschouwde ze het voorstel, wilde ze niet weten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties