Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodinsdag, 12 juli 2016

Opvanglocaties asielzoekers nog niet van tafel
Leeuwarden - Na de zomer moet duidelijk worden of er in Fryslân nog steeds zevenduizend opvangplaatsen moeten komen voor vluchtelingen. Tot die tijd vraagt de regietafel - bestaande uit de voorzitters van de Veiligheidsregio en de Vereniging Friese Gemeenten (VFG), de commissaris van de Koning, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en vier burgemeesters - alle gemeenten om door te gaan met de uitwerking van de al ingediende plannen. Gemeenten wordt gevraagd daarbij een 'zekere flexibiliteit te behouden´, zo schrijft de regietafel in een brief.
Eerder ging de regietafel er vanuit dat dit jaar zevenduizend opvangplaatsen nodig zijn in Fryslân. De instroom is echter minder hoog dan verwacht. De landelijke prognose van 90.000 vluchtelingen is bijgesteld naar 58.000. Na de zomer wordt met het rijk en betrokken instanties besproken wat voor gevolgen dit heeft voor het opvangbeleid. Daarna wordt duidelijk welke plannen direct doorgaan en welke mogelijk later worden uitgevoerd.
Bij de landelijke regietafel zal erop worden aangedrongen dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de benodigde opvanglocaties. Volgens de regietafel blijft het voor nu nog zaak een buffer aan opvangvoorzieningen paraat te hebben.
Lees verder in het Friesch Dagblad van 12 juli 2016

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties