Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 6 juli 2016

Wereldzendingsconferentie 2018 in Tanzania
Genčve - De Wereldzendingsconferentie wordt in maart 2018 gehouden in de stad Arusha in Tanzania. Het is voor het eerst sinds 1958 dat de grote missie-bijeenkomst op het Afrikaanse continent wordt gehouden.
De laatste keer was destijds in Ghana. Er worden meer dan zevenhonderd delegaties verwacht van kerken uit de hele wereld, die te gast zijn bij de Evangelisch-Lutherse Kerk van Tanzania. Het thema van de conferentie gaat over discipelschap en de werking van de Heilige Geest (Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship). Steeds meer kerken wereldwijd gebruiken het woord 'discipelschap’ om uitdrukking te geven aan de opdracht om in Jezus voetsporen te treden in woord en daad.
Met de keuze voor Tanzania geeft de Wereldraad van Kerken uitdrukking aan de veranderde wereldkaart van het christendom. De groei zit nu vooral in het Zuiden. Het doel is dat de landen die deelnemen aan de Wereldzendingsconferentie gaan leren van de Afrikaanse oecumenische zendingsinitiatieven.
De Wereldzendingsconferentie werd voor het eerst gehouden in 1910 in het Schotse Edinburgh. Het was een markeringspunt voor de zendingsbeweging uit de negentiende eeuw. Van over de hele wereld kwamen er vertegenwoordigers van protestantse kerken en zendingsorganisaties bij elkaar. Als gevolg van de conferentie ontstonden er verschillende oecumenische projecten en organisaties, waaronder de Wereldraad van Kerken - in 1948 opgericht in Amsterdam.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties