Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiowoensdag, 6 juli 2016

Waterschapje Blija Buitendijks wil zelfstandig blijven
Blije - Een brief van de provincie Fryslân waarin wordt voorgesteld het kleinste, nog zelfstandige waterschap in Fryslân op te heffen, joeg secretaris Binne Reitsma van Blija Buitendijks de stuipen op het lijf. Opgaan in Wetterskip Fryslân, dan worden de belangen van de boeren uit het oog verloren, was zijn vrees.
Blija Buitendijks beheert een gebied van zo’n honderd hectare buitendijks boerenland aan de Waddenkust, met vijf grondeigenaren en vijf gebruikers. Het waterschap is de afgelopen decennia als enige waterschap in Nederland buiten bestuurlijke fusies gebleven.
De provincie stuurde in de afgelopen maanden brieven naar Blija Buitendijks met de mededeling dat het waterschapje toch maar beter kan worden opgeheven.
Gedeputeerde Sietske Poepjes, sinds een jaar belast met waterschapszaken, is verbaasd over de felle reactie van Reitsma. ,,It giet ús derom dat it net in wetterskip is dat allinnich op papier bestiet. As it funktionearret dan fyn ik it bêst. Nee, hear. It is hielendal net myn bedoeling om it op te heffen."
Dát Blija Buitendijks nog functioneert, had ze overigens niet verwacht.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 6 juli

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties