Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelvrijdag, 1 juli 2016

Klimaat verandert nog sneller dan gedacht
Niemand kan nog ontkennen dat het klimaat verandert. In ons land komen zeer heftige buien voor, hagelstenen richten vernielingen aan. In andere landen zijn de verschijnselen van een veranderend klimaat nog veel groter. Droogte rukt op in gebieden waar tot nu toe landbouw (beperkt) mogelijk was. Orkanen winnen aan kracht en vertonen wat betreft voorkomen een steeds grilliger patroon. Het ijs smelt en de zeespiegel stijgt.
Deze waarnemingen worden in verband gebracht met de opwarming van de aarde. Na een periode van strijd over het verband tussen opwarming door CO2 en klimaat is er zo langzamerhand wel overeenstemming dt zo’n verband er is.
De wetenschappers die al jaren waarschuwen, krijgen eerder gelijk dan ze gehoopt hadden. De voorspelde verschijnselen - waarvan de stijging van de zeespiegel n is - komen uit, en wel in versneld en verhevigd tempo.
De discussie gaat nu dus niet meer of de klimaatverandering er komt, maar over hoe groot die verandering is en in welk tempo de veranderingen plaatsvinden. Serieuze voorspellingen met inbegrip van de al ingetreden veranderingen schetsen een somber beeld voor grote delen van de aarde. Er komt voedseltekort in verdrogende gebieden en er komen voorspelbaar oorlogen om zoet water, met name in het Midden-Oosten.
In het licht van deze zeer concrete dreigingen zijn sommige discussies over klimaatdoelstellingen, duurzaamheid of transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie wereldvreemd. Bedrijven en overheden denken dat er nog tijd en ruimte is voor discussies over aspecten van de noodzakelijke ommekeer. Een beeld: overheden en bedrijven spreken over de gewenste diameter van de brandslang terwijl het huis in brand staat en in de as ligt voordat er overeenstemming is over die diameter.
Veel burgers leven met de illusie dat ze gewoon kunnen doorgaan met het leventje tot nu toe. symbolen daarvan zijn de terrasverwarmers, de helle verlichting in kantoren tijdens de nacht, het onnadenkend gebruik van energie voor mobiliteit, warmte of koeling.
December 2015 heerste er blijdschap bij veel milieuorganisaties en belangengroepen: het energie-akkoord in Parijs. Die blijdschap was van korte duur; in allerlei landen, ook in Nederland, wordt gesteggeld over de invulling van de afgesproken maatregelen. In veel landen duren de discussies voort, zo lang dat de doelstellingen al niet meer gehaald kunnen worden.
Dezer dagen is duidelijk geworden dat de afspraken van Parijs onvoldoende zijn om de gewenste beperking van de opwarming te halen. Die was bepaald op twee graden. In Parijs was al scepsis of de landen zich houden aan de beloftes. Zelfs als die alle worden nagekomen, dan blijft de stijging van de opwarming niet beperkt tot twee graden. We weten inmiddels dat de Parijse beloftes niet allemaal worden nagekomen: de stijging zal nog groter zijn.
De noodzaak tot radicale stappen is er. De mogelijkheden daarvoor zijn er. Wat ontbreekt zijn de goede wil, het gevoel voor moraliteit en de bereidheid de leefwijze aan te passen.
Ziehier de agenda voor een seculiere bekering, die overigens veel geestelijker is dan velen denken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties