Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikeldonderdag, 30 juni 2016

Het gedoe met Caparis duurt al te lang
Aanhoudend is de sociale werkvoorziening Caparis in Drachten in het nieuws. Er is grote onenigheid waarbij ongeveer alle geledingen zijn betrokken: acht Friese gemeenten hebben een verantwoordelijkheid die is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, diezelfde gemeenten vervullen ook de rol van aandeelhouders; er is de ondernemingsraad, het managementteam, de directie en de raad van commissarissen. Alle zijn de afgelopen weken in het nieuws geweest, bijvoorbeeld naar aanleiding van een rechtszitting - de conflicten gaan zo ver dat de rechter er aan te pas moet komen. Natuurlijk zijn er slachtoffers gevallen in de slepende affaire: mensen die zijn ontslagen en mensen die ziek zijn door het gedoe.
De grootste belanghebbenden van Caparis zijn de mensen die in de sociale werkvoorziening werken. Dat zijn er bijna 2500. De taken die worden vervuld zijn velerlei: schoonmaak, groenvoorziening, verpakking of montage. Caparis biedt mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan mogelijkheden voor scholing en training. Caparis heeft een grote maatschappelijke en een grote sociale taak.
De conflicten vormen samen een kluwen die door buitenstaanders niet meer te ontwarren is. En eigenlijk ook niet door betrokkenen; allen zijn zo betrokken en worden zo gevergd op hun positie in de conflicten dat een open blik naar de eigen situatie niet meer mogelijk is. En dat is precies een van de achtergronden van dat het conflict alsmaar uitdijt.
De gemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor Caparis. De acht deelnemende Friese gemeenten zijn aandeelhouders en hebben in die positie veel verantwoordelijkheid. Net als de gemeenten ook een verantwoordelijkheid hebben als deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, Dat is een set afspraken tussen gemeenten over de gemeenschappelijke werkvoorziening.
De rol van de deelnemende gemeenten aan het zogeheten openbaar lichaam Sociale werkvoorziening is belangrijk. Zij voeren taken uit die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De gemeenten staan voor een belangrijke herstructurering: de sociale werkvoorziening moet worden omgevormd tot een commercieel bedrijf. De gevolgen hiervan kunnen voor (een deel van) de werknemers groot zijn.
De onenigheid in en rond Caparis is niet te herleiden tot de aanstaande herstructurering. De achtergrond van de conflicten wordt gevormd - hoe kan het anders - door mensen en door mensen gevormde (bedrijfs)culturen. De verantwoordelijkheid voor de uit de hand gelopen conflicten ligt in diverse gremia. Eerst is er de directie, vervolgens zijn er het bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad. Voor veel geld kan onderzoek worden gedaan naar wie welke rol heeft gespeeld en wie verantwoordelijk is voor wat, maar dat is duur en wat lost zo´n analyse op?
Alles wijst erop dat er nu snel schoon schip moet worden gemaakt: nieuwe mensen die de last van het verleden niet dragen op de belangrijke posten. Een van hen moet een ervaren bestuurder zijn die, met voldoende mandaat, helderheid kan scheppen in verantwoordelijkheden die zijn gericht op de toekomst van Caparis. Het gedoe duurt al veel te lang.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties