Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelwoensdag, 29 juni 2016

Verlegenheid in spreken over abortus
Alles wijst er op dat de zogeheten abortuspil straks bij de huisartsen te krijgen is. Tot nu toe wordt die pil alleen verstrekt door ziekenhuizen en abortusklinieken. De pillen die voor de abortus nodig zijn, mogen tot acht weken na de laatste menstruatie worden gebruikt. Rondom die tijd is het embryo ongeveer zes weken. Een voorstel van minister Schippers voor de drempelverlaging kan vrijwel zeker rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.
Volgens minister Schippers leidt de lagere drempel van de verkrijgbaarheid niet tot meer abortussen. CDA, ChristenUnie en SGP denken dat de gemakkelijker verkrijgbaarheid wel degelijk kan leiden tot meer abortussen. Anderen menen dat de verkrijgbaarheid via de huisarts juist kan leiden tot het besluit de pillen niet te nemen. De huisarts heeft vaak een andere relatie met de patiŽnt dan een ziekenhuis of een abortuskliniek. In de relatie met de huisarts kan de wens tot abortus worden omgebogen. Tegelijkertijd geldt dat de beoogde verandering leidt tot kostenverlaging: een consult bij de huisarts is goedkoper dan bij de specialist in het ziekenhuis.
Abortus is in Nederland bij wet geregeld sinds 1980. Volgens sommigen zijn de criteria volgens welke een abortus mag worden uitgevoerd in de loop van de jaren opgerekt. Die beweging wordt versterkt door toenemende kennis over embryo's: kenmerken van het embryo, bijvoorbeeld afwijkingen, kunnen eerder en beter worden opgemerkt en kunnen worden gebruikt als motief voor een abortus.
In de christelijke traditie is sprake van grote huiver ten opzichte van abortus. Het embryo is een mens in wording die bescherming verdient. In grote lijnen zijn er twee visies: de ene is de absolute beschermwaardigheid van het embryo, vanaf de conceptie. De andere is de toenemende beschermwaardigheid: hoe ouder het embryo, hoe groter de beschermwaardigheid. De laatste lijn is vrijwel algemeen geworden. Direct na de conceptie is sprake van een klontering van cellen. Dan is er geen sprake van een 'mens'. Over het mens-zijn van een embryo bestaan grote verschillen van inzicht. En er is sprake van tegengestelde opvattingen: op de ene afdeling van het ziekenhuis worden abortussen uitgevoerd tot de wettelijke grens van 24 weken; op de andere afdeling wordt gevochten voor het leven van een kind dat 23 weken na de conceptie is geboren.
Het standpunt van de absolute beschermwaardigheid van het embryo staat onder druk. Bij dat standpunt wordt gerekend met niet-materiŽle factoren. Een embryo is meer dan een verzameling cellen die zich ontwikkelen tot een volgroeid kind. Geestelijk gezien is een kind meer en anders. Daarin is niet de fysieke gestalte de maatstaf voor de beschermwaardigheid, maar het besef dat een kind geboren wil worden vanuit de geestelijke wereld - van Godswege.
De gedachte: een kind is een geschenk van God, kan niet meer zomaar worden gebruikt. Immers: hoeveel zwangerschappen zijn er ongewenst tot en met: wil God kinderen uit verkrachtingen?
Er heerst ook in christelijke kring vaak een zekere sprakeloosheid over de status van ongeboren kinderen. De 'oude' opvattingen gelden niet meer, maar er zijn geen andere voor in de plaats gekomen dan materiŽle.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties