Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Hoofdartikeldonderdag, 23 juni 2016

Dreiging van een gevaarlijk vuur
Het referendum in het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt deze dag tot een bijzondere dag. Met recht kan zelfs op voorhand worden gesproken van een historische dag, ongeacht de uitkomst. Het historische zit niet alleen in het referendum. Vandaag is ook een historische dag als manifestatie van wantrouwen jegens Europa. Het zou zomaar kunnen dat de datum 23 juni 2016 in de geschiedenisboeken terecht komt als het begin van grote ontwikkelingen die Europa verscheuren. Of de datum komt in de boeken als het begin van een langdurige discussie over vrijheden en bevoegdheden van landen binnen Europa, aangezwengeld door eisen van het Verenigd Koninkrijk.
De twee mogelijkheden zijn een uiting van de crisis waarin Europa zich bevindt. Het hoe en waarom van de crisis in Europa zijn duidelijk. Een van de elementen is wat wordt genoemd de weeffouten in de manier waarop Europa is georganiseerd. Een sprekend voorbeeld is het ontbreken van een gezamenlijk immigratiebeleid. De beelden van afschuwelijke gebeurtenissen zijn daarvan de getuigen. Een ander voorbeeld is de euro. Die functioneert in zekere zin in een vacuüm, want er is geen gemeenschappelijk financieel beleid.
De fouten zijn vooral het resultaat van weifelend beleid van de aangesloten landen, ingegeven door binnenlands-politieke overwegingen. Die hebben het onmogelijk gemaakt de fouten te herstellen en/of te groeien naar een federatief verband. Dat laatste zou een natuurlijk vervolg zijn in de ontwikkeling van het Europese project. Maar zelfs het denken aan zo’n verband is de afgelopen jaren bijna een taboe geworden.
Er is een ander gezicht van de crisis: de onvrede in de deelnemende landen. Het referendum in het Verenigd Koninkrijk staat symbool voor de onvrede over van alles. Maar ook in Nederland is er onvrede. Denk aan Roemer van de SP. Die wil niet zozeer uit Europa stappen, maar een herziening van de structuur. Daarin moeten, onder meer, de landen de macht die ze hebben ingeleverd, terug krijgen. Daarmee zouden onrechtvaardigheden zoals die zich nu voordoen - denk aan de 'oplossing’ van bankencrisis - kunnen worden voorkomen.
Een nog duidelijker positie is die van Wilders van de PVV. Als de Britten kiezen voor 'uit,’ dan is de geest uit de Europese fles, tot groot genoegen van Wilders. Overal in Europa zullen mensen een referendum willen over blijven of uitstappen. Europa heeft niets goeds gebracht. Het gemeenschappelijke moet worden afgebroken voor de reparatie van de natiestaat. Die kan in bilaterale verdragen beter doen wat Europa nu doet, zegt Wilders.
De strijd tussen 'in' en 'uit’ in het Verenigd Koninkrijk is gevoerd met halve en hele leugens over Europa en over de gevolgen van het eventuele vertrek. Van beide kanten is op sentimenten gespeeld die als zodanig niet veel met Europa te maken hebben. In ons land zijn er tekenen zichtbaar van een onzuivere discussie. Vooral notoire tegenstanders spelen in op gevoelens waarvan ze denken dat die het meeste succes hebben onder de bevolking. De eventuele uittreding van vandaag bevordert de onvrede, waar die ook over gaat. Ook zo gezien kan vandaag een historische dag worden, als startpunt voor het aanwakkeren van een gevaarlijk vuur.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties