Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelmaandag, 20 juni 2016

Brits vertrek leidt tot absurde prijs
De moord op het Britse Lagerhuislid Jo Cox heeft de strijd over bij Europa blijven of er uit gaan, een wending gegeven. De debatten werden opgeschort en de grootste tegenstanders vinden elkaar in gemeenschappelijke verbijstering en afschuw.
De vraag of het harde klimaat waarin de strijd voor of tegen wordt gevoerd, bevorderlijk is geweest voor de aanslag, kan moeilijk worden beantwoord. Geen van de partijen heeft dit gewild. De strijd heeft krachten losgemaakt of versterkt die de aanslag niet begrijpelijk of voorspelbaar maken, maar die wellicht functioneerden als een soort aanjager van blinde haat. Britse kranten wijzen er op dat ook psychisch gestoorden weliswaar in een isolement kunnen leven, maar ze kunnen wel degelijk worden beÔnvloed door wat er om hen heen gebeurt.
Intussen is de strijd hervat. De toon zou milder worden, maar de tegenstellingen zijn er niet kleiner op geworden. De voor- en tegenstanders gebruiken ieder hun argumenten in de campagnes. De voorstanders van vertrek laten zien waar hun angst zit: de veelkleurigheid van de Britse samenleving. En (daarmee) afbraak van het vertrouwde Groot-BrittanniŽ. Hun argumenten vinden gehoor bij delen van de bevolking die ontevreden zijn. Bijvoorbeeld omdat ze zich achtergesteld voelen: in de arme wijken van de steden of in gebieden waar de werkloosheid groeit. Hun stem is er een van protest: in naam tegen Europa, maar in werkelijkheid tegen de samenleving. Onder de voorstanders zijn betrekkelijk veel ouderen; de generaties van de teleurstelling. Jongeren zijn in het algemeen voorstander van blijven. Zij hebben de verwachting van de toekomst en zonder EU ziet die er naar hun overtuiging minder goed uit.
Het referendum over Europa is in zekere zin een binnenlands referendum: over de onzekerheid, de angst en woede van een belangrijk deel van de bevolking. In die zin is er een parallel met het Nederlandse referendum over het verdrag van de OekraÔne. Waar dat verdrag precies over ging, weten de voor- en tegenstemmers nog steeds niet helemaal. Ook dat referendum werd gevoed door andere argumenten dan waarover het zou moeten gaan.
Intussen zal de uitslag over dat Britse binnenlands referendum veel consequenties hebben. Een van de meest gevreesde is een verdere aftakeling van de EU. Die kan plaatsvinden als binnenlandse omstandigheden in andere landen dezelfde uitweg zoeken als nu bij de Britse voorstanders van vertrek.
Eurokritische groepen in de bevolkingen in Europa zijn overigens bevestigd op hun weg van onvrede, gewezen door de heersende politieke machten. In ons land bijvoorbeeld heeft premier Rutte tot voor kort in eigen land een kritisch Europa-standpunt verdedigd. Zijn motieven daarvoor hadden te maken met binnenlandse kritiek op Europa. En de vreugde over de benoeming van Timmermans in de Europese Commissie was vooral dat hij de ongebreidelde regelzucht van Brussel zou aanpakken. Dat lijkt overigens aardig te lukken - Brusselse ambtenaren hebben al minder werk na het opheffen van regels.
Een Britse uittocht heeft grote effecten in Europa. Die gevolgen zijn de absurde prijs voor een Brits binnenlands probleem dat als probleem met Europa wordt verkocht.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties