Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 7 juni 2016

Extra alertheid: meer Friese kinderen uit huis geplaatst
Leeuwarden - In Fryslân zijn meer kinderen uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Deze trend is inmiddels gekanteld, zegt Marianne Sinot van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.
Bij een jeugdbeschermingsmaatregel bepaalt de rechter dat een kind uit huis wordt geplaatst of dat er een gezinsvoogd wordt aangesteld. In 2015 is aan 1935 kinderen zo’n jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd. Dat is bij 1,4 procent van het totaal aantal nul- tot achttienjarigen. Landelijk lag dit percentage op 1,2 procent. Volgens Sinot ligt dit aantal in Fryslân hoger vanwege de gestegen bereidheid van zorgprofessionals om melding te doen bij een vermoeden van kindermishandeling of -verwaarlozing: Veilig Thuis (voorheen AMK) heeft in Fryslân behoorlijk geïnvesteerd in voorlichting, waardoor wijkteams alert zijn op probleemsituaties.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 7 juni.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties