Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiewoensdag, 1 juni 2016

Garnalenvissers nog niet allemaal overtuigd van vangstbeperking
Lauwersoog - De garnalenvisserij wordt tijdelijk beperkt. Garnalenvissers mogen van 30 mei tot en met 13 juni maximaal 72 uur per zeven dagen de zee op. Met dit quotum willen Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvisserijorganisaties het MSC-duurzaamheidscertificaat halen en het garnalenbestand versterken. De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) heeft de beperking aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken. Het is bedoeld om de MSC (Marine Steward Council) te krijgen, een duurzaamheidscertificaat dat aantoont dat de garnalen afkomstig zijn van duurzame visserij.
De roep om het certificaat komt van verschillende kanten. Zonder MSC zal de afzet van garnalen op termijn een flinke deuk oplopen, meent de CVO. Grote afnemers van garnalen eisen dat ze op een duurzame manier gevangen worden. Door naleving van de afspraak toont de garnalenvisserij aan dat ze van goede wil te is om te verduurzamen en haar eigen spelregels naleeft. Het met rust laten van de garnalen zou bovendien het garnalenbestand versterken.
Ook natuur- en milieuorganisaties oefenen druk uit om het certificaat te behalen, zegt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie en de Nederlandse Vissersbond. Ze kunnen de overheid eventueel adviseren geen NB-vergunning (Natuurbeschermingsvergunning) af te geven. Bovendien hebben ze de macht om de opinie en het koopgedrag van de consument te beďnvloeden, die verantwoord gevangen vis in zijn boodschappenmandje laadt.
Beperkingen gelden voor vijfhonderd garnalenvissers in Nederland, Duitsland en Denemarken, die samen jaarlijks dertig tot 35 miljoen garnalen uit de wateren vissen. In Nederland zijn er 225 garnalenvissers. Volgens Nooitgedagt zijn de vissers zelf nog niet doordrongen van het belang. ,,Van koffie tot chocola, alles is tegenwoordig gelabeld met certificaten en keurmerken. Het is aan ons om uit te leggen waarom het nodig is."
,,Het is niet verkeerd dat de uren worden beperkt", meent Johan Rispens, vicevoorzitter van vissersvereniging Hulp in Nood. Hij denkt dat de maatregel op termijn de garnalenvangst ten goede komt. De beestjes, ook wel 'het onkruid van de zee’ genoemd, hebben dan de tijd om eitjes te leggen en zich voort te planten. En dat is nodig, want door een samenspel van factoren is het aantal garnalen afgenomen. Ze staan onderaan de voedselketen. Niet alleen vissers azen op de grijze diertjes, maar ook schollen en wijtingen. De afgelopen jaren zijn er meer jonge vissen bij gekomen, wat nadelig is voor de garnalenpopulatie.
,,In de media worden vissers afgeschilderd als zeerovers die zich geen regels op willen laten leggen", vervolgt hij. ,,Maar dat valt in de praktijk wel mee. 20 procent heeft overal lak aan, 80 procent niet." De vangstbeperking leidde in eerste instantie tot weerstand bij de beroepsvissers. Maar Rispens verwacht dat het wel af zal zwakken. ,,Het is voor een deel groepsgedrag, dat mensen er in het begin op tegen zijn en een grote mond hebben. Maar dat verandert na verloop van tijd. Sommige vissers zeggen nu zelfs: je zou elke week van het jaar maar 72 uur garnalen mogen vangen."
Garnalenvisser Frido Boom uit Oudeschild neemt zijn gasten mee op garnalenvistocht. Volgens hem hebben garnalenvissers weinig baat bij het duurzaamheidslabel. Qua inkomsten gaan ze er niet op vooruit. ,,Wat heeft het voor zin als de garnalenvangst twee weken op een laag peil staat en ze daarna weer volop gaan vissen?" vraagt hij zich af. ,,Het MSC-label wordt vooral gebruikt als pressiemiddel." In tegenstelling tot andere visbestanden, is de vangst van garnalen niet aan quota gebonden. Boom denkt dat de garnalenvisserij wel baat zou hebben bij een quotum, zoals dat voor vissoorten als kabeljauw en haring is ingesteld. Vissers kunnen dan ook onderling quota verhuren.
Johan Jeeninga, schipper op een garnalenkotter, is voorstander van de beperking. Tijdens een normale werkweek is hij met zijn compagnon honderd uur in touw. 72 uur betekent inkomstenverlies, maar hij is wel wat gewend. Fluctuaties in de garnalenvangst zijn normaal. ,,Rond deze tijd zijn er wel vaker minder garnalen. In het najaar is het altijd het beste." Ook de noordenwind speelt parten, daardoor is er minder kans op een goede vangst. ,,Of deze beperking goed uitpakt, moet nog blijken. Maar er zijn al weinig garnalen, dus het is goed dat ze met rust worden gelaten."

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties