Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Cultuurdinsdag, 24 mei 2016

Boalsert brengt eerste 'oerdekte iepenloftspul’
Toen regisseur Hindrik Heerschop voor het eerst het script van Romeo en Julia,...mar dan oars las, zag hij meteen voor zich waar dat moest worden opgevoerd: in de Broerekerk. De glazen koepel op de kerk in Bolsward bood bovendien een kans voor zijn toneelvereniging om voor het eerst in haar geschiedenis bij de rijke Friese traditie van het iepenloftspul aan te sluiten. Maar dan wel zonder die grote stressfactor waar andere uitvoerenden doorgaans mee kampen. ,,Wat het weer ook doet, bij ons zit je droog."
Het stuk zelf is ook nieuw. ,,It ferhaal fan Romeo en Julia is fansels al hiel âld. Sels dizze ferzy bestie al in hiel skoft. It stik is oait oerset yn it Frysk, mar it wie noch nea opfierd." Voor de premičre die morgenavond is, gooide Heerschop het script haast volledig om. ,,It ferhaal wie skreaun foar bern en it wie ek echt wat bernich."
Voor een versie die wel jongeren maar ook ouder publiek aan zou spreken, voorzag Heerschop de tekst van humoristische en moderne elementen. Zo werd een van de twee families die niet met elkaar overweg kunnen een motorfamilie, voorzien drugsdealers Romeo en Julia van ghb in plaats van gif en is er Master Visser. ,,In ridende rjochter, mar dan wol ien dy’t him op ‘e fyts ferpleatse moat om’t syn rydbewiis ynnommen is fanwege drankmisbrűk."
De Fryske Krite speelt het stuk samen met jongeren uit Bolsward. Een stuk of veertien in de leeftijd van 13 tot 22 jaar hebben zich aangemeld na een flyer-actie. De hoop is dat ze bij de toneelvereniging blijven. ,,De Fryske Krite is de ôfrűne jieren net ferjongd, mar earder lytser wurden. Jongerein kin de feriening nij libben ynblaze, mar ek helpe in breder publyk te berikken."
Aan enthousiasme in elk geval geen gebrek. ,,Mei de jongerein hawwe wy no in groep fan erfaren en minder erfaren spilers. Twa jongelju hawwe sels noch net earder spile. Mar elkenien set him geweldich yn."
Rids Gerritsma, nam bijvoorbeeld speciaal voor zijn rol als Romeo zanglessen, vertelt Heerschop. ,,Twa jongeren dy’t nea Frysk praten binne by harren pake en beppe lâns west foar in spoedkursus. De erfaren spilers lette derop dat de minder erfaren spilers net űndersnije yn ‘e groep. Yn it stik spilet elkenien famylje, mar sa gedraacht elkenien him eins ek tidens de repetysjes."
De mogelijkheden van de Broerekerk buiten ze flink uit. Een nichtje van Heerschop ontwierp het decor van 8,5 bij 9 meter met twee torens waarin vertellers en geestelijken zitten. Tussen de torens is een brug waarop de spelers optreden. Tijdens de opvoering worden de spelers muzikaal begeleid door een live rockband.
Doel is niet om vanaf nu elk jaar met een iepenloftspul te komen, vertelt de regisseur. Doel is wel om deze week 'Bolsward op zijn best op de kaart te zetten'. ,,Wy hawwe yn alle gefallen ús stjonkende bęst dien."
Romeo en Julia, ...mar dan oars, Fryske Krite Boalsert in Broerekerk. Morgen (premiere), 26, 27 en op 28 mei (deze dag middag- en avond- (uitverkocht) voorstelling). www.fryskekriteboalsert.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties