Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikeldonderdag, 19 mei 2016

Mooie cijfers, maar onrechtvaardige zorg
Het was gisteren Verantwoordingsdag, de dag in mei waarop de regering de boeken moet openen. Het is ook de dag dat de Algemene Rekenkamer laat weten of de begrote bedragen verantwoord zijn besteed.
Minister Jeroen Dijsselbloem bracht relatief gunstig nieuws naar buiten over de financiŽn van het rijk. De overheidsschuld is vorig jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald. Het begrotingstekort was sinds 2009 ook niet zo laag. De economie was vorig jaar voor het eerst weer groter dan in 2008, ondanks lagere aardgasbaten. Het begrotingstekort was vorig jaar met 12,4 miljard euro 3,2 miljard minder dan het jaar ervoor. De overheidsschuld daalde van 452 miljard naar 442 miljard.
Het zijn mooie cijfers en het commentaar van de regering is natuurlijk dat het strenge financiŽle beleid eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. Het is altijd moeilijk te achterhalen of economisch succes of economische moeilijkheden dankzij of ondanks regeringsbeleid tot stand komen. Een ding is wel zeker: met de overheid en 's lands economie mag het dan de goede kant opgaan, met de portemonnee van de burgers ligt de zaak niet zo makkelijk.
Steeds meer mensen belanden onder de armoedegrens, de zorgkosten per persoon liggen op het hoogterecord van 5500 euro per jaar en burgers draaien voor kosten op die vroeger op het bordje van de overheid terechtkwamen.
Bij dit laatste valt te denken aan de vergoeding voor huishoudelijke hulp, waarover de Centrale Raad van Beroep een uitspraak heeft gedaan. Gemeenten mogen inwoners niet zomaar korten op huishoudelijke hulp zonder duidelijke onderbouwing. Ook moeten gemeenten passende hulp bieden als dat nodig is, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Hoewel de rijksoverheid nog steeds eindverantwoordelijke is voor de steun aan burgers, blijkt dat het overzicht helemaal zoek is nadat de zorg is overgedragen aan de gemeenten. 'Over de schutting gegooidí is een betere formulering. Het blijkt onmogelijk om uitspraken te doen over het gebruik van de zorg in gemeenten en de onderlinge verschillen, zo staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er wordt geen landelijke registratie bijgehouden. De rijksoverheid weigert een rol als zorgregisseur, waardoor een lappendeken is ontstaan: sommige gemeenten korten fors op het aantal uren huishoudelijke hulp, anderen schrappen de voorziening bijna helemaal.
De mooie economische cijfers zouden voor de rijksoverheid reden moeten zijn om goed na te denken over de staat van de zorg in ons land. Er ontstaat duidelijk financiŽle ruimte om schrijnende situaties die er nu alom zijn te verhelpen. Het meest voor de hand ligt het om gemeenten, met de steun in de rug van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, meer geoormerkt geld te geven zodat ze niet zomaar onder hun zorgtaken uit kunnen. Wel is duidelijk dat de grondregel dat iedere burger gelijk is voor de wet als het over zorg gaat een lachertje is. Gemeenten doen maar wat en komen daar te makkelijk mee weg. Ten koste van oude, zieke en gehandicapte mensen die zichzelf niet meer goed kunnen redden en vaak ook niet mondig genoeg zijn om te protesteren tegen het onrecht dan hen wordt aangedaan.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties