Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelwoensdag, 18 mei 2016

Onrecht in belastingen niet opnieuw vergeten
Belastingontwijking door grote multinationale ondernemingen staat volop in de belangstelling bij het publiek en bij de politiek. Jaarlijks houden multinationale ondernemingen honderden miljarden belastingeuro’s in de zak. Ze doen dat via constructies waarbij belasting wordt geheven in landen waar de tarieven het laagst zijn. Nederland staat in Europa vooraan in de rij om bedrijven de mogelijkheden te geven om belasting te ontwijken.
Ook ontwikkelingslanden worden benadeeld door dergelijke handelwijzen. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib lopen ontwikkelingslanden jaarlijks minstens honderd miljard euro mis door belastingontwijking. De organisatie is een actie gestart om aan de Nederlandse politiek duidelijk te maken dat de regels in ons land niet deugen. Als de ontwikkelingslanden het belastinggeld zouden krijgen waar ze intuďtief gezien recht op hebben, ontstaan in die landen ongekende mogelijkheden voor bijvoorbeeld onderwijs en economische maatregelen.
De aandacht voor het belasting-gedrag en de wettelijke mogelijkheden daartoe leidt tot publicatie van gegevens die 'vergeten’ zijn. Belastinghervormer prof. Leo Stevens bijvoorbeeld brengt een rapport over belastingontwijking uit 1974 in herinnering. Een conclusie uit dat rapport is dat politici bestuurlijk naďef zijn (geweest). Ze hadden/hebben niet door hoe grote bedrijven erin slaagden de belastingregels zo te krijgen dat zij ervan konden profiteren. De term 'belastingparadijs’ geeft aan dat het gaat om vele honderden miljarden. Het is een kleine groep mensen/bedrijven die een positie heeft verworven die hen in staat stelde zo veel mogelijk geld over te houden in plaats van belasting te betalen.
Een soortgelijk fenomeen is het wegsluizen van geld (van particulieren) naar landen waar het geld 'verdwijnt’ - onzichtbaar wordt voor de fiscus. Dat is pure belastingontduiking. De Panama Papers hebben daarover onthullingen gedaan; die bevatten onder meer namen van mensen die veel verzwegen zwart geld hebben.
De reactie van politici op de onthullingen in onder meer de Panama Papers is tamelijk voorspelbaar: Kamerleden willen opheldering, onderzoek en maatregelen. De regering doet ook mee aan het rondje verontwaardiging. Zo heeft staatssecretaris Wiebels de boete verhoogd voor verzwegen zwart geld: per 1 juli van dit jaar wordt de boete verdubbeld: van 60 naar 120 procent van de niet betaalde belasting, als betrokkenen zich melden. Ontwijkers die niets doen en worden gepakt, krijgen 300 procent boete. De zogeheten inkeerregeling brengt veel geld in het laatje; varianten van de regeling leverden in de afgelopen jaren meldingen op door duizenden zwartspaarders. Het verzwegen kapitaal overschreed de grens van een miljard euro.
De 'herinnering’ van Stevens is een teken dat politiek en burgers snel vergeten. De waan van de dag neemt snel de overhand. Het motto van Oxfam Novib: 'gemakkelijker kunnen we het niet maken, maar wel eerlijker’, dwingt om vasthoudend te zijn in het bevorderen van rechtvaardigheid, ook in fiscale regels, financiële relaties en politiek-economische verbanden in bedrijfsleven en politiek.
Wie onrecht 'vergeet’, pleegt opnieuw onrecht.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties