Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiovrijdag, 13 mei 2016

Buurt Dokkum wil niet dat bruggetje verdwijnt
Dokkum - Het bruggetje over de Suderie tussen de Reigerstraat en de Schans in Dokkum dreigt te verdwijnen. In het kader van het grootschalige toerismeproject Súd Ie en Wetterfront Dokkum worden alle bruggen over de Suderie verhoogd zodat grotere pleziervaartuigen eronderdoor kunnen.
Bij het bewuste fiets- en voetgangersbruggetje is dat echter 'moeilijk inpasbaar’, dus willen burgemeester en wethouders van Dongeradeel het bruggetje slopen. Voor een behoorlijke helling die niet te steil is, is 35 meter aan beide oevers nodig. Die ruimte zou niet voorhanden zijn. Het bruggetje verbindt de wijken Fűgellân en Schans. De bereikbaarheid van onder meer supermarkt Poiesz aan De Houtduif is ermee gediend. Het bruggetje werd begin jaren zeventig gebouwd op verzoek van buurtbewoners.
Het voornemen het bruggetje te laten vervallen strijkt de buurtbewoners tegen de haren in. ,,Ons belangrijkste bezwaar is dat het een versobering van de wijk betekent", verklaart Bertram Buikema, die het woord voert namens de buurten Schans en Fűgellân. ,,De leefbaarheid van de wijken aan weerszijden van de Suderie gaat achteruit als het bruggetje verdwijnt. De omweg die we straks over de brug in de Dongeradyk zouden moeten maken is driehonderd meter. Dat is bovendien een onveilige route. Die brug is al verhoogd; er is slecht zicht op de weg, die veel drukker is. De oversteekplaatsen zijn ook onveilig."
Buikema meent dat B en W met twee maten meten. ,,It Fűgellân is de grootste wijk van Dongeradeel en onze wijk wordt hier duidelijk benadeeld. Dat gaat tegen het gelijkheidsbeginsel in. Ons ommetje wordt ons ontnomen, terwijl andere wijken - De Trije Terpen/De Woudhorne, Lyceumbuurt/Hoedemakerspolder - prachtige nieuwe bruggen hebben gekregen. De Lyceumbuurt alleen om wat extra cachet te geven aan de wijk. Die brug ligt op vijftig meter van een bestaande brug."
Op 26 mei neemt de gemeenteraad een beslissing op het collegebesluit het bruggetje te laten vervallen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties