Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelvrijdag, 13 mei 2016

Schending van het recht op gezondheid
Deze week werd bekend dat Milieudefensie een rechtszaak aanspant tegen de Nederlandse staat. De achtergrond daarvan is dat we als Nederlanders recht hebben op gezonde lucht. En dat recht wordt op een aantal plaatsen in ons land geschonden.
Milieudefensie en bewoners hebben metingen naar stikstofdioxide in de lucht gedaan waaruit blijkt dat Nederland de Europese luchtkwaliteitsnorm overtreedt. Hoewel de overheid verschillende keren heeft beloofd te zorgen voor schone lucht, blijken milieunormen op verschillende plaatsen niet te worden gehaald.
Voor de meeste Europese landen geldt het maximum voor stikstofdioxide van 40 microgram per kubieke meter al zes jaar lang. Nederland vroeg en kreeg uitstel, maar moet sinds 1 januari 2015 ook aan deze norm voldoen. Op zeker elf plekken wordt de wet overtreden.
Luchtvervuiling is zeer slecht voor de volksgezondheid. In ons land leven mensen gemiddeld dertien maanden korter door bijvoorbeeld de aanwezigheid van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. In steden als Rotterdam, waar soms woningen vlak bij snelwegen staan, is de levensverwachting aantoonbaar korter dan in gebieden waar weinig fijnstof in de lucht zit.
De woordvoerder van Milieudefensie maakte zich zichtbaar boos over bijvoorbeeld de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur, het dralen met de invoering van milieuzones en de aanleg van nieuwe snelwegen. Hij noemde dat een totale minachting van het recht van mensen op gezondheid.
En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Met name de VVD wil dat we 'lekker kunnen doorrijden’. En daar moet veel voor wijken. Er wordt daarbij geschermd met het feit dat we ondanks een toename van 10 procent nog steeds onder de normen voor de uitstoot van fijnstof blijven als de snelheid naar 130 kilometer per uur wordt verhoogd. Gemakshalve wordt vergeten dat ook als er onder de norm wordt gebleven gezondheidsschade optreedt. En de normen waarop het rijk zich baseert zijn niet gestoeld op daadwerkelijk onderzoek maar op voorspellingen. Het is dus helemaal niet zeker dat de Europese norm rond de snelwegen niet wordt overschreden.
De ultrafijnstof die vrij komt bij snelwegen is mogelijk nog gevaarlijker dan fijnstof. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze diep in het lichaam terechtkomen. Via het bloed verspreiden ze zich door het hele lichaam. Ze verblijven daar een lange tijd. Het lichaam kan de deeltjes niet goed opruimen waardoor de hoeveelheid ultrafijnstof steeds hoger wordt. Er kunnen daardoor ernstige ziekten ontstaan.
Naast autoverkeer is vooral vliegverkeer verantwoordelijk voor de productie van ultrafijnstof. Uit een door het RIVM gehouden onderzoek rond Schiphol blijkt dat de hoeveelheden, zeker in de directe omgeving, ernstige gezondheidsgevolgen kunnen hebben.
De overheid heeft de plicht om een leefomgeving voor haar burgers te creëren die zo weinig mogelijk gevaar vormt voor de volksgezondheid. Het is nu aangetoond dat het rijk op verschillende plaatsen in ons land niet aan die plicht kan voldoen. Dat is verontrustend. Omwille van een liberaal speeltje - lekker doorrijden - wordt de gezondheid van veel mensen op het spel gezet.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties