Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Economiewoensdag, 11 mei 2016

Friese steun voor patentenactieís
Leeuwarden - Het initiatief van Staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw om een einde te maken aan het patenteren van natuurlijke eigenschappen van groente door multinationals als Monsanto en Syngenta kan rekenen op Friese steun. ,,We wiene yn positive sin ferbjustere. It is in nij lŻd en we fine dit in goede saak", zegt Tine Pasveer van Roeach in Joure die met collega Tine Sietsma de Zadenbibliotheek in die plaats heeft opgericht.
,,We moate soargje dat it grutte ferskaat oan streekeigen rassen dat hjir is, bestean bliuwe kin. De rassen binne oanpast oan de sitewaasje hjir. Grutte bedriuwen meitsje inkeld nije rassen op in keunstmjittige wize en dy binne lang net altiten oanpast oan de lokale omstannichheden. De biodiversiteit rint dÍrtroch tebek."
Pasveer en Sietsma hebben sinds afgelopen jaar een zadenbibliotheek in een pand in Joure aan de rand van Heremastate. Iedereen kan gratis lid worden en zaden van landbouwgewassen daar halen. Het is dan wel de bedoeling dat aan het einde van het groeiseizoen weer nieuwe zaden worden teruggebracht. Met de bibliotheek willen de ondernemers zorgen voor het behoud en betere verspreiding van (Friese) landbouwgewassen.
Ook het Werkverband van Friese rassen is blij met de actie van Van Dam zegt Johannes Spyksma. ,,Het in stand houden van Friese plantenrassen gaat niet altijd even makkelijk. Vooral wanneer je ze in grotere hoeveelheden op de markt wilt brengen loop je tegen regelgeving aan. Die is vooral afgestemd op grotere bedrijven. Wil je als boer aan de slag met streekeigen rassen en daar een inkomen uit halen, dan moet je op grotere schaal werken en lopen de kosten voor bijvoorbeeld keuringen bij keuringsorganisatie NAK snel op."
Grote concerns steken veel geld in de zaadveredeling en berekenen dat door aan de boer. Mede daardoor zet de schaalvergroting sneller door, is de vrees van Pasveer en Spyksma. ,,De kleinschalige teelt van lokale rassen komt dan in het gedrang", zegt Spyksma.
Griene NÍst
Het werkverband van Friese rassen is volgens Spyksma bezig een nieuw platform op te zetten voor het behoud van fruit- en dierenrassen en Friese landbouwgewassen. ,,Het neemt de functie van It Griene NÍst in Sumar over. De rassen worden verpreid over verschillende bedrijven in de provincie." It Griene NÍst meldt zelf dat door afnemende subsidies het niet meer mogelijk is te blijven werken vanuit een locatie. Het kenniscentrum voor Friese rassen stopt dan ook met ingang van volgend jaar.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties