Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Achtergrondmaandag, 2 mei 2016

Wadden voortaan beter in beeld
Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk zijn voor het beheer van het waddengebied. Om dat werk goed te kunnen doen moet je voortdurend de vinger aan de pols houden. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Wat speelt zich af in het stelsel van water- en zandstromen? Hoe reageert de natuur op de invloed van menselijke activiteiten? Waar zijn welke maatregelen nodig en wat is het effect daarvan? Deze en vele andere vragen zijn het best te beantwoorden als alle betrokken instanties hun kennis delen en één onbetwist beeld hebben van wat zich in het waddengebied afspeelt.
Om die reden is vorig jaar besloten om een gezamenlijk 'basismonitoringprogramma’ op poten te zetten. Het duurt een paar jaar voordat dit systeem van meten, analyseren en rapporteren een vaste inhoud en vorm heeft. De eerste rapportage Wadden in beeld is daarom een smaakmaker te noemen. De inhoud is ontleend aan wat diverse experts in de loop van 2015 is opgevallen.
Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied, heeft Wadden in beeld enkele weken geleden aangeboden aan de Tweede Kamer. De leden van de betreffende Kamercommissie toonden zich blij verrast over het initiatief. Helder en boeiend voor wie belangstelling heeft voor het Wad. Zo is het boekje ook bedoeld, niet alleen voor bestuurders en beheerders, maar voor iedereen die om het waddengebied geeft of er zijn werk heeft.
Betrokkenen en belangstellenden moeten de ontwikkelingen in het gebied op de voet kunnen volgen. Met de nu beschikbare informatie lukt dat al veel beter dan tien jaar geleden, maar nog niet voldoende. De basismonitoring zal moeten zorgen voor een beter en completer beeld van trends en ontwikkelingen. Dat geeft beheerders de kans om tijdig positieve ontwikkelingen te kunnen stimuleren en actie te ondernemen tegen bedreigende invloeden.
Downloaden
Wadden in beeld is gratis te downloaden op de website www.Waddenzee.nl. Daar zijn de ontwikkelingen in waterkwaliteit te zien, de zand- en slibbewegingen, de productiviteit van algen en de complete keten van leven in water, bodem en de lucht, dat daar direct of indirect van afhankelijk is. De maatregelen die nu al worden voorbereid om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen incasseren, zijn daarin te volgen. Dat geldt ook voor de groeiende samenwerking tussen beheerders en gebruikersgroepen zoals de waterrecreatiesector, en het vraagstuk van de vertroebeling in het Eems-Dollardgebied.
De ontwikkelingen die Wadden in beeld signaleert, zijn geen aanleiding voor een radicaal ander beleid. Wel is er behoefte aan een effectiever en slagvaardiger beheer van de Waddenzee. Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee trekt er hard aan om over twee jaar een zo goede onderlinge samenwerking te hebben bereikt, als ware één beheerder in en op de Waddenzee. En in dat eenduidige beheer zullen natuurlijk de signalen in Wadden in beeld zijn terug te vinden: we moeten op weg naar een versterking van de broedvogelstand en de visstand in de Waddenzee. Economie en ecologie moeten nóg meer met elkaar in samenhang komen. Duurzaamheid in het medegebruik en ook de openheid van het landschap blijven duidelijke doelen. Energieke stappen zetten dus, die passen bij de eretitel van de Waddenzee: Werelderfgoed. Deze en de volgende edities van Wadden in beeld zullen die ontwikkeling op de voet volgen.
Hoeksema, werkt bij Rijkswaterstaat namens het Kernteam Basismonitoring, onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee
Dit artikel kwam tot stand op initiatief van de Waddenacademie

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

achtergrond
Familieberichten
Advertenties