Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Hoofdartikeldinsdag, 26 april 2016

Gedeelde belangen en dezelfde waarden
De Amerikaanse president Obama heeft gisteren de minitop in het Duitse Hannover met Europese leiders aangegrepen om Europa op te roepen vast te houden aan zijn eenheid en tolerantie. De wereld heeft baat bij een vrij Europa dat in vrede leeft, aldus Obama.
Concrete aanleiding voor deze oproep is het referendum in juni in Groot-BrittanniŽ over het EU-lidmaatschap. Maar naast het gevaar van een Brexit ziet Washington meer bedreigingen voor de Europese eenheid. Door de migratiecrisis is er een kloof ontstaan tussen vooral Duitsland, dat een ruimhartiger vluchtelingenbeleid voorstaat, en met name Oost-Europese landen die daar niets van moeten weten. Ook dreigt de Griekse schuldencrisis weer op te spelen met de nodige ruzies over schuldenkwijtschelding en begrotingsdiscipline van dien. Net als Brussel constateert Obama dat eurosceptische en populistische partijen in de EU de wind mee hebben.
Het is opvallend dat Obama aan het eind van zijn tweede en laatste ambtstermijn meer aandacht heeft voor Europa. Bij zijn aantreden gaf hij te kennen dat het machtsevenwicht in de wereld zou verschuiven door de opkomst van China. Obama, die zich de īeerste president van de Pacificī noemde, richtte de focus van de Amerikaanse buitenlandse politiek vooral op AziŽ en daarnaast op de Arabische probleemregio. Typerend voor de minder bevoorrechte positie van Europa was dat Obama bij zijn intrek in het Witte Huis meteen de buste van de Britse oorlogsleider Winston Churchill - een geschenk van premier Tony Blair aan president George W. Bush - uit het Oval Office liet verwijderen. Ook haalde hij tot teleurstelling van Polen, TsjechiŽ en de Baltische staten een streep door het raketschild dat die Oost-Europese landen zagen als een veiligheidsgarantie tegen het militair opdringerige Rusland. Toen Obama in november 2009 de herdenking van twintig jaar val van de Berlijnse Muur niet bijwoonde, was het helemaal duidelijk dat hij het Oude Continent voortaan links liet liggen.
De verminderde Amerikaanse interesse in Europa had niet alleen te maken met de verwachte geopolitieke machtsverschuivingen, maar ook met de frustratie in Washington over het feit dat het maar niet duidelijk was wie er namens het Europa van de 28 lidstaten spreekt. Door het Verdrag van Lissabon moest dat probleem worden opgelost en zou Europa zich eindelijk een mondiale rol kunnen aanmeten. Hoewel dat nog steeds niet is gebeurd en oude nationale reflexen nog steeds opspelen, heeft Obama de ergenis daarover overwonnen. Obama heeft namelijk ontdekt dat er geen betere partner is dan Europa. De verwachting dat de BRIC-landen (BraziliŽ, Rusland, India en China) een zwaar stempel op de wereldpolitiek en - handel zouden drukken, is niet uitgekomen. De economische groeicijfers blijven achter en het is moeilijk gebleken met hen samen te werken.
Dat drijft de VS weer in de armen van de oude bondgenoot Europa. Andersom geldt dat ook. Door oorlogen, vluchtelingenstromen en de opleving van religie en nationalisme in de landen rondom Europa wordt de wereld er niet veiliger op. In tijden van nood zoek je oude vrienden op met wie je gemeenschappelijke belangen hebt en dezelfde waarden deelt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties