Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelzaterdag, 23 april 2016

De PKN is volop in beweging naar 2025
De grootste protestantse kerk in ons land verandert. Alle vanzelfsprekendheden in de PKN, voor zover die er nog waren, verdwijnen. Die vanzelfsprekendheden gaan over het geloof, over de organisatie van de landelijke kerk en de plaatselijke kerken, en over de zichtbaarheid van de kerk in de samenleving.
Over die veranderingen wordt door het hoogste bestuursorgaan van de kerk, de generale synode, al een aantal jaren gesproken. Dat moest ook, want de afgelopen tien jaar zijn meer dan 400.000 mensen uit de registers van de PKN geschrapt. Dat betekent een forse derving van inkomsten voor zowel de landelijke kerk als de plaatselijke kerken. Het landelijk bureau van de PKN, in Utrecht, heeft al diverse reorganisaties doorgemaakt en staat opnieuw voor een forse inkrimping. Op plaatselijk niveau betekent het kleinere budget bezuinigen op de predikant. Steeds meer gemeenten kunnen er hooguit een in deeltijd betalen.
De synode heeft deze week gesproken over maatregelen die vorm moeten geven aan deze veranderde omstandigheden. Een veel besproken onderwerp is de instelling van een nieuw soort predikant: iemand die boven een aantal plaatselijke kerken staat. Zo iemand zou bisschop kunnen heten, maar dat riep te veel weerstanden op. De titel ´bisschop´ doet te veel denken aan de al bestaande gelijknamige functie in de Rooms-Katholieke Kerk. Zo´n soort bisschop past niet in het denken van veel protestanten. In hun traditie klopt het hart het sterkst in de lokale geloofsgemeenschap. De synode bedacht daarop een nieuwe term: regio-predikant. Met succes, want aanvaard. Het begrip bisschop wordt zo weliswaar vermeden, maar de nieuwe gezagsverhouding is een feit.
De PKN krijgt ook een nieuwe secretaris, René de Reuver. Hij volgt Arjan Plaisier op. Die heeft de afgelopen jaren veel voorbereidend werk gedaan voor alle veranderingen die nu doorgevoerd worden. De Reuver is predikant in Den Haag. Daar ervaart hij de harde en soms ontluisterende werkelijkheid van de PKN en de samenleving. Hij heeft er ook gezien waar kansen liggen voor de kerk: kleinschalig, vernieuwend, tussen de mensen, dienstbaar aan de samenleving, alles vanuit het wezenlijke van de kerk.
Allerlei ontwikkelingen komen bij elkaar in besluiten en beleidsnota´s, geschreven vanuit de erkenning dat de PKN wezenlijk is veranderd en verder verandert. Kleiner, bescheidener, veelkleuriger en een heel kleine factor in de samenleving. Tegelijkertijd zal de PKN ruimte bieden aan, en samenwerken met andere groepen gelovigen. In tijdelijke projecten, in informele verbanden en in nieuwe vormen van dienstbaarheid en viering. De nieuwe realiteit van de PKN is niet alleen maar somber. Er zijn plaatselijke kerken waar het goed gaat en er komen nieuwe vindplaatsen van het heil van het evangelie.
De beleidsnotitie over de PKN in 2025 komt vlak voor het herdenkingsjaar 2017 (500 jaar Reformatie). Het begin van die beweging was niet gericht op het stichten van een nieuwe kerk. Maar het ongedachte is gebeurd. Zo ook zal er in en rond de PKN van alles gebeuren wat nu niet is bedacht noch voorzien. De grondtoon bij het spreken over de toekomst van de PKN kan er daarom een zijn van een zekere nieuwsgierigheid in vertrouwen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties