Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodonderdag, 21 april 2016

Grondnet hoeft geluidswal A31 niet af te graven
Menaam - Het Heerenveense bedrijf Grondnet hoeft de geluidswal langs de A31 ter hoogte van Menaam niet af te graven. Dat oordeelt de Raad van State in een zaak die Grondnet had aangespannen tegen de provincie.
Fryslân had in april 2014 een zogenoemde last onder bestuursdwang opgelegd aan Grondnet. Dat bedrijf zou bij de aanleg van de geluidswal terrein eerst hebben ontgrond (uitgegraven), zonder vergunning. De provincie eiste dat de grond die voor de afgegraven aarde in de plaats was gekomen, verwijderd zou worden en vervangen door gebiedseigen grond. Dat zou betekenen dat de geluidswal ook afgegraven zou moeten worden.
Grondnet wees er op dat in de jaren 2001-2006, dus voor de aanleg van de geluidswal, al veel is gebeurd op het terrein, waarbij ook de grond is omgewoeld. Zo is er bos gerooid, is er een vijverpartij aangelegd en zijn er wandelpaden verwijderd en sloten gedempt. Ook is het terrein, ten zuiden van het recreatiepark Schatzenburg, een halve meter opgehoogd.
Grondnet zegt dat alleen die halve meter vervolgens is afgegraven, zodat de oorspronkelijke maaiveldhoogte weer is bereikt. De vrijgekomen grond is gebruikt om de geluidswal af te dekken. De Raad van State ging daarin mee.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 21 april

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties