Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 6 april 2016

Raad Dantumadiel wil pilot voor kleinschalige opvang
Damwâld - Het college van Dantumadiel gaat op verzoek van de gemeenteraad met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in onderhandeling ovor een kleinschalige opvang van maximaal honderd mensen. Het wordt een hele toer om het COA ervan te overtuigen hiermee in te stemmen, aldus burgemeester Sicko Heldoorn. ,,Mar wy wolle ús hjirfoar ynsette."
Dantumadiel zou dan kunnen fungeren als pilotgemeente. ,,Sels de taseine pilots yn Heusden en Boxtel, binne noch net opstart."
De PvdA had graag gezien dat het college een stap verder zou gaan en het COA een voorstel zou doen voor vijf locaties in de grotere dorpen voor maximaal veertig personen. Maar dat heeft geen enkele kans van slagen, weet Heldoorn. De kosten zouden dan te hoog worden.
Ook een voorstel van Dantumadeel 82 om noodopvang te laten voor wat het is en in te zetten op huisvesting voor statushouders in leegstaande gebouwen, zoals scholen of brandweerkazernes, kon niet rekenen op steun van het college en uiteindelijk niet van de raad. De gemeente voldoet aan de plicht voor statushouders, maar ook met een extra inspanning op dat terrein is er nog steeds opvang nodig voor de stroom nieuwe asielzoekers.
Het college had de raad aanvankelijk een voorstel gedaan om een noodopvang voor driehonderd mensen te creëren op het industrieterrein bij Feanwâlden. Dit voorstel is overigens nog niet besproken met het COA, maar eerst voorgelegd aan de inwoners en gisteravond aan de raad.
Daar bleek dat het collegevoorstel de Dantumadielse politici te ver gaat. Met name voor de bewoners van buurtschap Kűkherne zou dat een te grote belasting zijn. Dat ook Dantumadiel z´n verantwoordelijkheid moet nemen in de vluchtelingencrisis, daar was bijna iedereen het over eens. Alleen Lagere Lasten Dantumadiel wil helemaal geen vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen. Dat zorgt alleen maar voor tweespalt en haat en nijd in ,,onze harmonieuze, nette samenleving".
Vanuit het publiek werd door een enkeling geklapt voor de bijdrage, maar op basis van eerdere inspraakreacties tijdens de ronde tafelgesprekken wist Heldoorn te vertellen dat er in Dantumadiel wel draagvlak is voor opvang van asielzoekers. Heldoorn: ,,Ik bin bliid dat de minsken yn ús gemeente in oar lűd hearre litten ha as jo." ChristenUnie-woordvoerder Leo Blees werd zelfs wat bozig van het standpunt van LLD: ,,Natuurlijk zijn er hier mensen die het moeilijk hebben of krap. Maar niemand hoeft hier te vluchten om zijn geloof of geaardheid."
CDA-raadslidlid Adrie Slomp: ,,Vandaag moeten zij vluchten, morgen zijn wij misschien aan beurt."

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties