Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiozaterdag, 2 april 2016

Drones en de Waddenzee
Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van de Intertoys-variant voor de kleinkinderen tot de stealth-variant voor gewapende activiteiten; je komt de term overal tegen. In de Dikke van Dale komt het word ‘drone’ echter nog niet voor, en het is in de volksmond vooral een containerbegrip geworden voor alles wat op afstand bestuurd rondvliegt, ongeacht vorm of type. Beide waarschijnlijk een product van de gigantische groei die deze markt kent. Wereldwijd zijn er sinds twee jaar meer drones dan (commerciële) vliegtuigen, en in Europa alleen al gaan er maandelijks van de marktleider meer dan twintigduizend drones over de toonbank.
Met deze groei van markt en techniek komen ook allerlei airborne-toepassingen ineens binnen handbereik, en dat geldt zeker ook voor ecologisch onderzoek. Karteringen (terreinen in kaart brengen), tellingen en terrainmodelering zijn slechts enkele voorbeelden van wat er tegenwoordig mogelijk is met een drone. Waar dit voorheen enkel en uitsluitend lopend of vanuit een vliegtuig/helikopter kon worden gedaan, is er nu een extra mogelijkheid ontstaan.
Toegevoegde waarde
En zoals het wel vaker gaat met nieuwe techniek, wordt de term drone bijna een hype voor allerlei toepassingen en projecten, symbool voor vernieuwing en kwaliteit. Vernieuwing is het op veel fronten zeker, en toegevoegde waarde voor uitvoer en kwaliteit is ook zeker mogelijk.
In 2015 is door tFC in samenwerking met Universiteit Nijmegen voor het eerst in de Nederlandse Waddenzee groot zeegras gekarteerd met behulp van een drone. Door de inzet van een drone hiervoor wordt een gebied vlakdekkend in kaart gebracht, wat lopend een vele malen grotere inspanning vergt en bijbehorende bodemverstoring met zich me brengt. Door de beelden vervolgens geautomatiseerd te verwerken, ontstaat relatief snel inzicht in de populatieomvang, en kan indien nodig op basis van die informatie in het veld aanvullend worden geïnventariseerd.
Doordat de inzet van drones boven natuurgebieden relatief nieuw is, ontbreekt het echter aan gedegen inzicht van de effecten hiervan op de aanwezige fauna (vogels, zoogdieren, etc). Uit overlevering en talloze YouTube-filmpjes is al een eerste beeld te vormen, maar dit is voor vergunningverleners en terreinbeheerders uiteraard niet voldoende om beleid op te vormen.
Wildgroei
Voor veel toepassingen binnen ecologisch onderzoek zal hieraan de komende tijd dan ook moeten worden gewerkt. Hiermee wordt het eenduidiger voor vergunningverleners en -aanvragers welke activiteiten wel en niet verstorend werken, en waarvoor wel of niet ontheffing kan worden verleend. Anderzijds wordt hiermee de handhaving vereenvoudigd, en kan er effectiever toezicht worden gehouden om de wildgroei aan drone-activiteiten te kanaliseren en verstoring te voorkomen.
De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zouden nog wel eens verrassend kunnen uitpakken. Het woord drone is een containerbegrip geworden voor iets wat eigenlijk een UAV heet (Unmanned Areial Vehicle), en wat zowel klassieke vliegtuigmodel-drones als multirotors bevat. Met name de laatste categorie heeft voor veel dieren weinig referentie met iets bedreigends, waar een klassiek vliegtuigmodel veelal aan een roofvogel refereert.
Vanuit deze gedachte is de verstoring in sommige gevallen beduidend minder dan men zou verwachten, wat positief zou kunnen uitpakken voor de toepassing van UAV’s binnen onderzoek in de Waddenzee.
Onderzoek
Een gedegen onderzoek zal hier inzicht in moeten geven en antwoord verschaffen op de vraag wie waar wat wel en niet mag doen. Met de resultaten daarvan in de hand is er voor zeegraskartering vanuit de lucht een goede toekomst weggelegd, en daarmee voor inventarisaties van andere soort- en doelgroepen.
Als in aanvulling hierop de algemene regels voor de inzet van een drone door zowel bedrijven als particulieren wat meer definitief worden vastgelegd, gaan we in de toekomst boven de Waddenzee her en der nog wel een drone waarnemen.
Jannes Heusinkveld is van The Fieldwork Company, een bedrijf dat is gespecialiseerd in dataverzameling binnen ecologisch onderzoek. Dit artikel kwam tot stand op initiatief van de Waddenacademie.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties