Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodinsdag, 29 maart 2016

Friezen mogen meedenken over veenweidegebied
Leeuwarden - Op drie regionale bijeenkomsten kunnen Friezen meepraten over de toekomst van het veenweidegebied.
Dit gebied strekt zich uit van Lemmer en het westen van Wolvega tot boven Feanwâlden, door het midden van de provincie. Het gebied kampt met forse bodemdaling door inklinking van het veen en, bij laag grondwaterpeil, oxidatie van de bovenste veenlaag. Onlangs stelde de provincie het Uitvoeringsprogramma Feangreidefisy vast. Samen met Wetterskip Fryslân wees de provincie daarin negen plekken aan waar de veenweide in stand moet blijven.
De komende weken kunnen direct betrokkenen en belangstellenden over de nadere invulling van de plannen meepraten. Morgen is de eerste bijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Sneek. Op 30 maart en 6 april wordt er vergaderd in respectievelijk Stania State in Oentsjerk en het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties