Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiozaterdag, 26 maart 2016

Zomertijd honderd jaar geleden ingevoerd
Leeuwarden - Het was maar een korte mededeling die de kranten overnamen uit de Staatscourant, op 29 april 1916: 'Van 1 Mei 1916 af tot 1 October 1916 wordt de (...) wettelijke tijd met een uur vervroegd. De overgang geschiedt in dezer voege, dat, wanneer de middelbare zonnetijd van Amsterdam middernacht aanwijst tusschen 30 April en 1 Mei 1916, het wordt geacht één uur voormiddags op 1 Mei 1916 te zijn en dat wanneer het volgens deze wet middernacht is tusschen 30 September en 1 October 1916, het wordt geacht elf uur namiddags te zijn op 30 September 1916. Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.
Het idee van een zomertijd was in 1916 al meer dan een eeuw oud. Het was Benjamin Franklin die bij een bezoek aan Parijs de inwoners voorrekende dat zij 32 miljoen kilo kaarsvet per winter verspilden, doordat ze zo vasthielden aan hun klokken en niet maximaal profiteerden van het daglicht door hun ritme aan te passen. Franklin maakte er nog een halve grap van, maar rond 1900 was het idee in de vorm van het verzetten van de klok serieus gaan leven. Het was echter pas in de Eerste Wereldoorlog dat het Duitse keizerrijk de stap zette om daadwerkelijk zomertijd te hanteren door de klok op 30 april een uur vooruit te zetten. Dat gebeurde in een poging om kolen te besparen. De Nederlandse regering nam, toen die dat plan hoorde, met ongekende daadkracht eind april dezelfde stap. Per 1 mei 1916 ging de klok een uur vooruit, waardoor er per saldo een uur daglicht bij kwam in de avond.
Bij de stedelijke burgerij stuitte de invoering van de zomertijd niet op verzet. Het betekende één keer uur korter slapen, en daarna een ritme dat in de avond meer gelegenheid bood om het daglicht te benutten. Op het platteland ging dat duidelijk anders. In de agrarische samenleving van het Friese platteland was het niet zozeer de klok die het ritme van de dag bepaalde, maar de natuur. Een dag later besloten arbeiders bijeen in Witmarsum dat zij de ‘oude schafttijden’ zouden handhaven.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 26 maart.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties