Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelzaterdag, 19 maart 2016

Welk doel dienen Passion en Matthäus?
Komende week, op Witte Donderdag, kijken naar verwachting weer zo’n drie miljoen mensen naar de uitzending van The Passion, het drama van het lijden van Jezus in moderne vorm. De opvoering, met elementen van spektakel, wordt dit jaar gehouden in Amersfoort. Eerder werd het uitgevoerd in onder meer Rotterdam en Groningen. De belangstelling voor zowel de uitvoering op locatie als voor de uitzending op televisie is onverminderd groot. Morgen wordt - naar Nederlands voorbeeld - The Passion uitgevoerd in New Orleans en uitgezonden op de populaire Amerikaanse tv-zender Fox.
De belangstelling voor The Passion staat in een zeker contrast met de dalende belangstelling voor wat er in de kerk gebeurt. Tegelijkertijd is er een zekere belangstelling voor initiatieven om tijdens de Goede Week korte vieringen te houden. Maar getalsmatig blijft de aandacht voor wat er in de kerk gebeurt in de Stille Week, met Goede Vrijdag als focus, ver achter.
Het initiatief voor uitvoering en uitzending van The Passion krijgt, op kleinere schaal, navolging. In diverse plaatsen vinden The Passion-achtige opvoeringen plaats waarvoor veel belangstelling is, zowel om er aan mee te doen als er naar te luisteren en te kijken.
De belangstelling voor The Passion is vergelijkbaar met die voor de Matthäus Passion van Bach. De afgelopen jaren zijn er meer uitvoeringen gekomen, zijn meezing-uitvoeringen ontstaan en geven radio en televisie veel aandacht aan het werk van Bach. Het gemeenschappelijke in de belangstelling heeft wellicht te maken met de ervaring van herkenbaarheid van het thema, in seculiere vorm: een onschuldige moet lijden en sterven; trouw aan het goede en voorbeeld voor een leven met waarden. Beide fenomenen raken mensen ook door de muziek. Bach heeft een andere taal dan in The Passion is te horen, maar beide genres muziek ontroeren mensen, soms tot diep in de ziel.
Er is minstens één groot verschil tussen de Matthäus en The Passion in beider achtergrond en bedoeling. Bach maakte het werk voor gelovigen; zijn Passion is naar tekst en muzikale vorm ingebed in een geloofstraditie. The Passion is vooral bedoeld om mensen met het lijdensverhaal te laten kennismaken, in een taal, een beeld en met een muziek die velen in onze cultuur aanspreken. De praktijk is overigens intussen dat veel bewonderaars van de Matthäus het evangelie niet kennen. Ze kunnen vaak slechts een paar tekstgedeelten 'meemaken’.
Zo gezien zijn er twee grote fenomenen om kennis te nemen van het evangelie en dat in zich op te nemen. Beide vervullen een functie voor grote groepen mensen, zo blijkt uit de massale belangstelling. Een belangrijke vraag is hoe The Passion en de Matthäus verschillen in inhoud. Theologisch is daar veel over te zeggen. De essentie daarvan gaat over de 'Schriftgetrouwheid’: brengen beide het Bijbels getuigenis over Jezus de Christus, in de context van het mysterie van de alles doordringende impuls van God voor mensen en voor de aarde? Het lijdensevangelie vertelt wat er met Jezus is gebeurd. Die gebeurtenissen zijn het zichtbare van een werkelijkheid van een andere orde. De kernvraag is of de passie-fenomenen het in zich hebben om die andere werkelijkheid te kunnen aanduiden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties