Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodonderdag, 3 maart 2016

Doarpswurk: dorpen, regel woonruimte voor statushouders
Leeuwarden - Vluchtelingen die al een verblijfsstatus hebben gekregen, moeten vaak nog lange tijd in een asielzoekerscentrum blijven omdat er te weinig woonruimte beschikbaar is. Volgens projectleider Titus Sijmonsma van Doarpswurk kunnen dorpen een grote bijdrage leveren aan de oplossing van dat probleem.
,,Dorpsbelangen weten heel goed wat er aan vastgoed in hun omgeving is, die geschikt kan zijn voor bewoning. Of dat nou huizen zijn of andere panden die omgebouwd moeten worden. Maar vooral weten de verenigingen heel goed hoe zij draagvlak moeten creëren in de omgeving. Wij kunnen hen helpen in de begeleiding, als zij zich hard willen maken voor het aanbieden van woonruimte aan statushouders."
Sijmonsma was zelf eerst niet enthousiast over het idee de dorpsbelangen actief te mobiliseren. ,,Een paar maanden geleden sprak een aantal collega’s over het rumoer dat telkens ontstaat als er ergens een azc gepland wordt, of een vorm van noodopvang. Eigenlijk is het raar dat wij daar als maatschappij niet mee kunnen omgaan. Wij begonnen te bedenken hoe we daar een draai aan kunnen geven." Sijmonsma - die in het verleden werkte bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers - was huiverig. ,,Moeten wij de zorg om huisvesting niet aan de markt overlaten? Dat was wat ik me afvroeg."
Maar na een weekeinde nadenken ging hij aan de slag. Te beginnen met het opvragen van allerlei gegevens bij het COA. ,,Ruim dertienduizend mensen met een status zitten te wachten in azc’s. Als je dat omslaat per provincie, moet je rekenen op duizend tot vijftienhonderd statushouders die woonruimte nodig hebben. Als dat lukt, komen dus dertienduizend plaatsen vrij in azc’s, dat zijn zo’n 28 locaties."
Vorige week besprak Doarpswurk de plannen met corporaties, Vluchtelingenwerk en de Friese Taskforce. Voor 7 april is een informatiebijeenkomst gepland in Jirnsum, waar alle dorpsbelangen en andere geïnteresseerden welkom zijn.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 maart

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties