Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiodinsdag, 1 maart 2016

Dorpshuizen Súdwesthoeke pakken energieverbruik aan
Raerd - Zeker 32 dorpshuizen in het zuidwesten van Fryslân hebben zich aangemeld voor de proef 'Doarpshuzen mei in duorsume takomst’. Besturen van de dorpshuizen krijgen daarbij professioneel advies over energieverbruik en exploitatie van hun gebouw.
Het proefproject is opgezet door Doarpswurk in samenwerking met Streekwurk Zuidwest Fryslân, het samenwerkingsverband van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. Minne Hovenga van Doarpswurk is blij met de aanmeldingen. ,,Dit professionele advies levert maatregelen op om uiteindelijk kosten te besparen en nieuwe activiteiten te ontplooien."
Alle 32 aangemelde dorpshuizen doen mee aan het Energie Prestatie Advies-traject (EPA-traject). Daarbij wordt het gebouw doorgelicht om te kijken hoe dat energiezuiniger is te maken. Vijftien dorpshuizen hebben zich bovendien opgegeven voor het onderdeel 'toekomstbestendige dorpshuizen’. Bij deze deelnemers wordt naast een analyse van de exploitatie, ook gekeken naar de functie in het dorp en de omgeving en de prestaties op het gebied van duurzaamheid. Met die gegevens wordt het toekomstbeeld voor het dorpshuis uitgestippeld.
De conclusie dat een dorpshuis beter de deuren kan sluiten, zal niet worden getrokken. Hovenga: ,,Dorpshuizen zijn opgezet vanuit de dorpen en worden breed gedragen. Wel kan het voor een aantal doprshuizen betekenen dat ze, gezien de maatschappelijke veranderingen, een andere koers in moeten zetten."
In totaal telt het gebied volgens Hovenga 86 dorpshuizen. Of de Súdwesthoeke veel verouderde dorpshuizen telt, is volgens Hovenga lastig te zeggen. ,,Een aantal is een of twee jaar geleden gerenoveerd. Daarbij zijn ook energiebesparende maatregelen toegepast. Bij andere dorpshuizen is een deel van het gebouw aangepakt, maar is de rest vaak niet goed geïsoleerd. Met een scan zijn dan energielekken op te sporen."
Hoeveel het energiezuinig maken van een gebouw kost, hangt volgens Hovenga van veel factoren af. ,,Dorpshuizen variëren in grootte van anderhalve huiskamer tot grote multifunctionele gebouwen met een sporthal eraan vast. Een globale schatting is dat je, inclusief het plaatsen van zonnepanelen, al gauw zeventig- tot tachtigduizend euro per dorpshuis kwijt bent. Met zulke bedragen moet het wel een verantwoorde investering zijn met een terugverdientijd van acht tot twaalf jaar."
Belangstellenden kunnen zich nog tot 1 april opgeven via www.doarpswurk.frl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties