Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Hoofdartikeldonderdag, 25 februari 2016

Medemenselijkheid in kleinere centra
Nederland werd, net als andere landen in Europa, overvallen door de massale toestroom van vluchtelingen. In allerijl moesten voorzieningen worden getroffen voor huisvesting. Op talrijke plaatsen werden vluchtelingen voor een paar etmalen geplaatst in bijvoorbeeld sportcentra. De aanblik van die opvang deed denken aan die van opvang van mensen na een ramp. Bestuurlijk gezien was de noodzaak van opvang - vaak plotseling - inderdaad een ramp. Onduidelijkheid over permanente opvang, communicatieproblemen over het beleid en soms woedende burgers maakten het voor gemeenten zwaar om goed hun werk te doen.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stond in het mikpunt van de kritiek. De organisatie bleek niet in staat helder te kunnen communiceren. Dat was deels uit onprofessionaliteit, deels door gebrek aan 'feiten’: het COA moest in korte tijd heel veel regelen en beschikte soms domweg niet over gegevens, zo onzeker waren omstandigheden.
Het COA en de regering hadden sterke voorkeur voor grootschalige opvang. De minimale opvang is driehonderd mensen met de status van asielzoeker. Het COA zag het liefst veel meer mensen in één centrum. In één keer 1500 mensen plaatsen, slaat snel een flink gat in de grote aantallen mensen voor wie opvang moest worden geregeld. Het inrichten van kleine centra helpt onvoldoende de grote aantallen mensen te kunnen herbergen. De schaalgrootte was tegelijkertijd aanleiding voor veel maatschappelijke onrust. Dorpen zagen het inwonertal plotseling verdubbeld of veel meer.
Grootschalige opvang heeft meer nadelen. Veel mensen bij elkaar met een grote variatie in (etnische) afkomst, geloof, en zonder afleiding is vragen om moeilijkheden. Die zijn er dan ook (geweest).
Burgemeesters hebben zich verenigd in een pleidooi om kleinschaliger opvang mogelijk te maken, voor bijvoorbeeld vijftig tot honderd mensen. Het COA en de staatssecretaris hebben naar de burgemeesters geluisterd: ze willen meedenken over het oprichten van kleinere centra. Deze week komt meer duidelijkheid over de wensen van de burgemeesters.
Het inrichten van kleinere centra leidt ertoe dat de opvang meer op de 'menselijke maat’ wordt geschreven. Dat geldt niet alleen de asielzoekers, maar ook voor alles wat komt kijken bij de opvang van mensen. In ons land zijn honderden vrijwilligers die van alles willen doen; ook voor hen zijn kleine centra beter te 'bedienen’.
Een sterk voorbeeld is het geven van onderwijs. Zo langzamerhand is iedereen ervan overtuigd dat kinderen zeer gebaat zijn bij onderwijs. Niet alleen om het leren als zodanig, maar ook als bezigheid. Als kinderen onderwijs krijgen, zijn ze even uit de niet zelden onzekere sfeer waarin hun ouders verkeren. In dezelfde sfeer ligt de opvang van peuters en kleuters. In kleinere centra kan een en ander gemakkelijker worden georganiseerd.
Kleinere centra bieden meer mogelijkheden voor opvang naar de (mede)menselijke maat. Dat kleinere centra vaak minder maatschappelijke problemen opleveren dan grote, is mooi meegenomen.
Alle reden dus om creatief om te gaan met de wensen van de burgemeesters.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties