Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Hoofdartikelzaterdag, 20 februari 2016

Leed is vaak erger dan we kunnen bedenken
Onzekerheid en angst voor de gevolgen van de stroom vluchtelingen leven bij veel mensen. Regeringsleiders proberen vertrouwen te wekken door het maken van plannen en het benoemen van maatregelen. Dat lukt niet op voorhand. Europeanen horen en zien immers de worsteling tussen landen om tot goede afspraken te komen.
De gevolgen van de stroom vluchtelingen moeten niet worden onderschat. Ook al zijn protesteerders die ongefundeerd stemming maken en erger; Europese samenlevingen worden op de proef gesteld in hun vermogen om met veranderingen om te gaan.
In politiek opzicht is de situatie ernstig. Europese landen die moeten samenwerken voeren een beleid dat niet overeenkomstig de internationale afspraken is.
Intussen blijven de beelden en verhalen komen van mensen die in uiterste nood verkeren, door bombardementen en ander oorlogsgeweld. Die beelden en die verhalen raken ieder mens met gezond gevoel tot in hun ziel. Tegelijkertijd: als we willen, doen we de televisie uit en slaan de verhalen in de kranten over. We kunnen ons afsluiten voor de informatie die zo belastend is. Dat is het grote verschil met de mensen die er middenin zitten. Die zijn overgeleverd aan hun situatie. De meesten van hen zijn niet bij machte om ook maar iets aan de hun situatie te verbeteren.
Behalve het oorlogsleed is er het lijden van tientallen miljoenen mensen die honger hebben. De oogsten in bijvoorbeeld Ethiopië mislukken door droogte. Hulpprogramma’s kunnen slechts een deel van de gevolgen wegnemen. Net als bij oorlogsslachtoffers, horen we slechts een klein deel van de werkelijke omstandigheden: het is in veel gevallen erger dan we ons kunnen voorstellen.
Het weten van het grote leed vraagt om een bepaalde houding. Die moet voorkomen dat we ons afwenden van het leed en doorleven in het kringetje van het eigenbelang. Maar ook kan dat durende gevoelens van onmacht letterlijk ongezond zijn.
Het is de opgave om betrokken te zijn zonder te vervallen tot afwerende gevoelloosheid of tot medeleven dat niet vruchtbaar is en schade doet aan het eigen leven.
Het bewustzijn van het leed van de wereld heeft - net als de ervaring van eigen leed - geleid tot vragen over God in de wereld.
Opvallend is hoe mensen die in geen God geloven, toch God soms betrekken bij de wereld en zich afvragen: als Hij er is, waarom grijpt God niet in?
De vraag naar het waarom en het ondergaan van het lijden is wellicht de moeilijkste die een mens kan overvallen. En het lijkt alsof ieder antwoord - of een poging daartoe - geen recht kan doen aan de intensiteit van de vraag en aan het leed.
Het horen van verhalen van mensen die het leed tot in hun botten voelen kan een bijzondere ervaring zijn. Niet zelden klinkt daarin iets door van het aanvaarden. Dat is een actief begrip, het doet iets met de ervaring van het leed. Het bijzondere in sommige verhalen van aanvaarding is dat er ‘ruimte’ is voor God: de ervaring van kracht, zelfs van nabijheid. Het luisteren naar zulke verhalen kan helpen bij het omgaan met het leed. Ook als de waarom-vraag geen antwoord krijgt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties